Postupak priznavanja Kembridž diplome

Kao škola koja može da se pohvali programom koji je usklađen sa nastavnim planom i programom Kembridž univerziteta, International School Savremena je najčešći izbor učenika. Neki od njih će svoje školovanje nastaviti u inostranstvu, te će im Kembridž diploma znatno olakšati dalje napredovanje. Međutim, oni koji odluče da univerzitet ipak upišu u Srbiji, treba da znaju koji su nezaobilazni koraci prilikom nostrifikacije ove diplome.

Šta je postupak priznavanja Kembridž diplome

Ovaj postupak podrazumeva izjednačavanje Kembridž diplome sa odgovarajućom javnom ispravom stečenom u Republici Srbiji, a sve to u pogledu stvaranja povoljnih uslova za neometan nastavak školovanja učenika u Srbiji.

Postoje ključne stvari koje morate ispuniti kako bi ceo postupak bio ispravan:

  • prikupite sva neophodna dokumenta,
  • svaki dokument mora imati „Apostille” overu.

Šta vam je sve potrebno

Ako želite da strane školske isprave budu priznate u Srbiji, potrebno je da podnesete zahtev lično ili preporučenom poštom u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa.

Da biste pokrenuli postupak, treba da priložite sledeća dokumenta:

  • Originalna svedočanstva o završenom razredu, odnosno svedočanstvo/diplomu o završenoj srednjoj školi, overeno pečatom „Apostille” od strane nadležnog organa ili suda u zemlji u kojoj je izdat dokument. U našem slučaju, to je original diplome Univerziteta u Kembridžu za A level. 
  • Dva primerka prevoda ovlašćenog sudskog tumača u Republici Srbiji. Oba prevoda moraju biti overena originalnim pečatom ovlašćenog sudskog tumača, koji je u obavezi, po zakonu, da izda stranki dva primerka.

Prevodi se:

  • u slučaju završene gimnazije određenog smera – svedočanstvo poslednjeg završenog razreda ili završnog razreda i maturske diplome; 
  • u slučaju završene srednje stručne škole u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju određenog obrazovnog profila – svedočanstvo za svaki razred pojedinačno i svedočanstvo o položenom ispitu na kraju ciklusa određenog nivoa obrazovanja.

Šta je „Apostille”

Da bi sva dokumenta bila priznata, potrebno je da budu overena „Apostille” pečatom, koji potvrđuje verodostojnost potpisa, svojstvo potpisnika javne isprave i istinitost pečata ili žiga kojim je isprava snabdevena. „Apostille” pečat se dobija u nadležnom sudu.

Original strane školske isprave, diploma, odnosno poslednji završeni razred, mora biti overen pečatom „Apostille” u državi u kojoj je završen razred ili određeni nivo obrazovanja, osim za države sa kojima Republika Srbija ima zaključen sporazum, a to su: Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka, Slovačka, Grčka, Hrvatska, Irak, Kipar, Mađarska, Makedonija, Mongolija, Poljska, Rumunija, Rusija, Ukrajina, Švedska, Crna Gora i Francuska.

Detaljnije informacije o postupku priznavanja stranih školskih isprava možete pronaći OVDE.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2019/20. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.