Savremeni mentori savremenih učenika

Najuspešniji ljudi na svetu uvek ističu da su njihovom uspehu značajno doprineli izuzetni mentori na koje su se ugledali i koji su im pomagali i podržavali ih na putu do ostvarenja ciljeva. Mentori se smatraju jednim od najznačajnijih faktora uspeha.

Želimo da naši učenici budu lideri budućnosti. Zato i svaki učenik Savremene gimnazije ima svog ličnog mentora, profesora koji je uvek tu za njega, za svaku vrstu pomoći i podrške koji su mu potrebni.

Mentor - Savremena Gimnazija | Beograd

Svake školske godine učenici Savremene gimnazije, uz konsultaciju sa pedagogom i psihologom škole, biraju svog mentora. Mentor prati rad, učenje, vannastavne aktivnosti i napredovanje učenika koji ga je odabrao. On je oslonac učeniku u školskom životu i okruženju, ali i sam se razvija i napreduje kroz izgradnju posebnog odnosa poverenja i mentorstva sa učenikom.

Šta je mentorstvo?

Mentorstvo predstavlja poseban odnos u kome starija i zrelija osoba pomaže mlađoj, pružajući joj podršku, savetujući je i ohrabrujući je.

Profesor-mentor je veoma važna karika u životu škole i njenih učenika. Ključne karakteristike mentorstva su: poverljivi razgovori, savetovanje, profesionalno usmeravanje, motivisanje, prevazilaženje problema, podrška i slično.

Mentor ima veoma značajnu ulogu u:

 • pronalaženju odgovarajućih metoda i načina za prevazilaženje različitih poteškoća sa kojima se učenici susreću,
 • pomaganju učeniku u savladavanju gradiva,
 • stvaranju klime za uspostavljanje kvalitetnijih odnosa na relaciji učenici-profesori-roditelji,
 • prepoznavanju interesovanja, sklonosti i afiniteta učenika kako bi mogao da se opredeli za određeni fakultet.

Zašto je profesor-mentor toliko važna figura u životu učenika?

Profesori doživljavaju ulogu mentora kao posebno priznanje od svojih učenika i ponosni su na to što su ih učenici prepoznali kao posvećene, stručne, vredne i odgovorne osobe.

Od mentora se očekuje da učenicima bude model i uzor, da vrednuje i analizira njihov rad, da ih savetuje, daje im povratne informacije o radu, upućuje im konstruktivne kritike, ali i da ih podržava i ohrabruje. Mentori pomažu učenicima kada imaju problema u savladavanju gradiva, kao i prilikom uklapanja u novu sredinu.

Profesor-mentor - Savremena Gimnazija | BeogradProfesor-mentor je objektivan prilikom pružanja pomoći, njegovi saveti su iskreni i konstruktivni, uvek daje povratnu informaciju i podršku, a poverenje i kreiranje sigurne zone u kojoj učenik može da govori o svojim problemima su zagarantovani.

Uloga mentora je da prepoznaje potencijale, talente i sklonosti učenika, kao i da ga informiše o njegovim mogućnostima i priprema ga za upis na fakultet. Svoje znanje i iskustvo mentori prenose na učenike, osnažujući ih i pomažući mlađim generacijama da uče i saznaju svet oko sebe.

Međutim, mentorski odnos nije „jednosmerna ulica“. Kroz njega i sam profesor-mentor stiče nova znanja i iskustva, unapređuje postojeće i razvija neke nove veštine. Mentorstvo je samo po sebi profesionalno, veoma podsticajno i motivišuće.

Koristi mentorstva za učenike Savremene gimnazije:

 • direktna komunikacija s osobom od poverenja koja može da im pomogne u rešavanju problema,
 • bolji uvid u sopstvene mogućnosti i bolje razumevanje sopstvenih potencijala,
 • razvijanje pozitivnog stava prema školskim obavezama,
 • osećaj pripadnosti školskoj zajednici,
 • razvijanje veština, neophodnih za uspešno učenje,
 • poboljšanje uspeha u školi,
 • lični i profesionalni razvoj,
 • jačanje samopouzdanja.

Koristi mentorstva za roditelje:

 • pomoć u rešavanju eventualnih problema u odnosu roditelj-dete,
 • ukazivanje na mogućnosti za razvoj i napredovanje,
 • bolje poznavanje ponašanja deteta u školskom okruženju,
 • podizanje roditeljskih kompetencija.

 

Savremena gimnazija

Predupis za generaciju 2018/19. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.
 • Centar za razvoj karijere
 • Prijemni ispit
 • Edukacija
 • LINKeduTV
 • Mala matura
 • OK engleski
 • OK matematika
 • OK school
 • BUSINESS ACADEMY
 • IT ACADEMY
 • ITS
 • ITHS