• Profesor verske nastave

Antonio Aras

Profesor verske nastave Antonio Aras je diplomirani teolog, koji je višegodišnje iskustvo stekao u radu sa decom u osnovnim i srednjim školama. Odmah nakon završenih studija, Antonio je počeo katihetsku misiju, razvijajući kod dece potencijale na originalan način. Autor je i organizator brojnih radionica na biblijske i psihološke teme. Njegove radionice pohađalo je više od 2.000 ljudi. Antonio je član Playback teatra Beograd, TA praktičar i kouč, kao i edukant na psihodrami.

U Savremenoj gimnaziji Antonio će učenike ohrabrivati da samostalno razmišljaju i budu autentični, ali će ih i motivisati na aktivan odnos prema društvu.

Antonio je porodičan čovek, a u slobodno vreme piše blog, vozi bicikl i pliva.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.