• Profesorka engleskog jezika

Tijana Marković

Profesorka engleskog jezika Tijana Marković, diplomirala je engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, a nakon toga, master zvanje dobila je na Filološkom fakultetu i Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Trenutno, na interdisciplinarnim doktorskim studijama lingvistike i teorije dramskih umetnosti istražuje funkcije jezika u savremenim filmskim formama, kao i mogućnost primene filmskih korpusa u okvirima učionice. Kao učesnik brojnih seminara i konferencija u zemlji i inostranstvu, stekla je uvid u različite perspektive savremene nauke, ali i u nove pristupe interdisciplinarnoj nastavi.

Kao profesor u Savremenoj gimnaziji, Tijana nastoji da kod svojih učenika razvije radoznalost i želju za istraživanjem fenomena savremenog sveta, kroz interfejs umetnosti pisanog i usmenog jezika s jedne strane i savladavanja kvantitativnih i kvalitativnih istraživačkih metoda s druge. U ovakvom pristupu radu, kao krajnji cilj vidi učenike koji postaju analitički nastrojeni državljani sveta u kojem žive, sposobni za samostalno delovanje i konstantno intelektualno napredovanje.

U slobodno vreme Tijana pokušava da izmeri šta je to „lepo” u filmskom dijalogu, iznova premotava poslednju scenu filma „À bout de souffle” i zamišlja da repliku sama izgovara. Osim francuskih filmova, voli i engleski čaj.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.