IT nacionalni program

uvod u nacionalni skolski program

 

Nacionalni program u Savremenoj gimnaziji unapređen je kreativnim i interdisciplinarnim pristupom, upotrebom najsavremenije tehnologije, ali i inovativnim obrazovnim praksama i metodikom nastave.

U IT odeljenjima, pored standardnih nacionalnih predmeta, učenici imaju dodatne predmete iz oblasti informacionih tehnologija kao što su programiranje, primena računara, objektno orijentisano programiranje, baze podataka, programske paradigme, web programiranje, računarski sistemi, kao i operativni sistemi i računarske mreže, čime stiču široko obrazovanje u ovom polju.

Ova odeljenja idealna su za učenike koji pokazuju talenat i interesovanje za informacione tehnologije, kao i za one koji žele da nastave svoje školovanje na nekom od IT fakulteta, ali će zahvaljujući širini stečenog znanja moći da nastave studije i u drugim oblastima. 

Pored brojnih računarskih kompetencija koje će steći, učenici će biti osposobljeni da efikasno koriste programiranje i rad sa bazama podataka za rešavanje različitih problema u daljem obrazovanju, profesionalnom radu i svakodnevnom životu, čime će njihovo znanje biti funkcionalizovano.

Cilj ovog programa je pun intelektualni razvoj učenika u skladu sa njihovim sposobnostima, potrebama i interesovanjima, sticanje znanja i veština koje doprinose razvoju informatičke pismenosti neophodne za dalje školovanje, život i rad u savremenom društvu, kao i unapređivanje svih aspekata pismenosti koje su potrebne za dalje obrazovanje i profesionalni razvoj.

Savremena gimnazija je Future Ready School u kojoj je učenje podržano nizom najmodernijih i najnaprednijih tehnologija, uz specijalno dizajnirane Intelligent Classroom učionice. Uz stvarno drugačiji pristup nastavi i prenošenju znanja, kreativne i motivisane profesore, IT program će vašem detetu omogućiti da na najbolji način razvija svoje talente i veštine i obezbediti mu sigurnu profesionalnu budućnost.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2022/23. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.