CV prof. dr Valentin Kuleto

Obrazovanje:

 • Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, diplomirani mašinski inženjer
 • Fakultet za menadžment, Univerzitet Alfa, magistar menadžmenta u obrazovanju
 • Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet Alfa, doktor ekonomskih nauka

Radno iskustvo:

Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

1994–1995: Saradnik u nastavi, Stipendija Ministarstva za nauku i tehnologiju za talentovane studente sa istaknutim uspehom

Beogradelektro AD

1995–1997: Manager
1997–2001: Direktor Sektora prodaje
2001–2002: Direktor Marketinga

LINK group

1998. do danas: Predsednik kompanije i osnivač međunarodne kompanije za profesionalnu edukaciju, www.link-group.eu

Visoka škola strukovnih studija za Informacione tehnologije – ITS – Information Technology School, www.its.edu.rs

2006. do danas: Predsednik upravnog odbora i osnivač
2009–2013: Direktor
2009. do danas: Profesor

Srednja škola za informacione tehnologije

2010. do danas: Osnivač Srednje škole za informacione tehnologije, www.iths.edu.rs
Savremena gimnazija
2010. do danas: Osnivač Savremene gimnazije, www.savremena-gimnazija.edu.rs

Akademija lepih umetnosti i multimedija

2016. do danas: Dekan

Projekti:

Edukativni projekti:

 • 1998. LINK group, www.link.co.rs
 • 1998. COMLINK – Center for Information Technologies education
 • 2000. LINKLINGUA – Computerized School for foreign languages
 • 2002. Belgrade College of Computer Sciences – Center for Information Technologies Professional Education
 • 2003. SoftLINK – Software Development Department, www.link-softsolutions.com
 • 2003. Distance Learning System – e-learning platform, www.link-elearning.com
 • 2005. Agencija za zapošljavanje JOBLINK
 • 2006. Belgrade School of Management – Centar za razvoj menadžment veština
 • 2006. Test Center – ECDL, EBCL, Microsoft, XPERT, TOEIC, TOEFL, Cambridge International Examination Center, Prometric Test Center, VUE Test Center
 • 2005. LINK group accredited as Cambridge International School
 • 2006. Viša škola – Beogradska akademija računarskih nauka
 • 2007. Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije, www.its.edu.rs
 • 2007. Business School – Business Educational Program
 • 2007. ITAcademy – IT Professional Educatonal Program, www.it-akademija.com
 • 2008. BusinessAcademy – Business professional Educatonal Program, www.biznis-akademija.com
 • 2010. LINK group Education Services, Romania, Timișoara, București
 • 2010. Center for Career Development – Centar za razvoj karijere, www.razvoj-karijere.com
 • 2011. Produkcija LINKeduTV, www.linkedu.tv
 • 2011. LINK group Education Services, Bosna i Hercegovina, Sarajevo
 • 2011. Srednja škola za informacione tehnologije, www.iths.edu.rs
 • 2011. Savremena gimnazija, www.savremena-gimnazija.edu.rs
 • 2013. LINK group Education Services, Lviv, Ukraine
 • 2014. LINK group Education Services, Kiev, Ukraine
 • 2014. Obrazovni Portal, www.edukacija.rs
 • 2015. Obrazovna TV, www.obrazovna.com, www.edutelevision.com, obrazovna televizija
 • 2015. LINK group Education Services, Republika Srpska, Banja Luka
 • 2015. InternetAcademy, Internet Professional Educatonal Program, www.internet-academy.com
 • 2015. Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo ITEP, Republika Srpska, Banja Luka, vsdositej.edu.ba
 • 2016. LINK group Education Services LLC, USA
 • 2016. Akademija lepih umetnosti i multimedija, Srbija, Beograd, www.alum.edu.rs

Softverska rešenja:

 • Distance Learning System
 • Web Content Management Server
 • Testing and Learning Software
 • Business Information System
 • University Information System
 • Students Internet Service
 • Human Resources Information System
 • Biblioteka softver
 • B2E Portal – Business to Employee Portal
 • Facility Management Solution
 • Web Content Management Server
 • CORE – Enterprise Resource Planning Solution

Predavanja na seminarima/treninzima:

 • Information Technologies in function of successful business
 • e-Business
 • Human Resources Management
 • 7 powerful solutions for human resources management
 • e-HR Management Model
 • E-learning
 • Time Management

Objavljeni radovi:

 1. Kuleto V., Stefanović M., Radić G., Pokorni S., Obrazovanje na daljinu u Beogradskoj akademiji računarskih nauka, 10. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2007, Zbornik radova, pp 813–818, Beograd, 13–14. juna 2007.
 2. Kuleto V., Stefanović M., Radić G., Pokorni S., Softver za izradu testova za proveru znanja i učenje, 10. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2007, Zbornik radova, pp 819–824, Beograd, 13–14. juna 2007.
 3. Kuleto V., Radić G., Pokorni S., Kostić A., SOFTVERSKA PLATFORMA ZA UČENJE NA DALJINU, Naučno-stručni simpozijum Informacione tehnologije INFOTEH 2008, Jahorina, 26–28. marta 2008.
 4. Kuleto V., Radić G., Pokorni S., Kostić A., SOFTVERSKI PAKET ZA IZRADU TESTOVA ZA PROVERU ZNANJA I UČENJE, Naučno-stručni simpozijum Informacione tehnologije INFOTEH 2008, Jahorina, 26–28. marta 2008.
 5. Kuleto V., Radić G., Pokorni S., Kostić A., INFORMACIONI SISTEM VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, 11. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2008, Zbornik radova, pp 816–820, Beograd, 18–19. juna 2008.
 6. Kuleto V., Maričić G., Radić G., Pokorni S., INFORMACIONI SISTEM VISOKOOBRAZOVNE INSTITUCIJE, Naučno-stručni simpozijum Informacione tehnologije INFOTEH 2009, rad E-II-1, pp 466–470. Jahorina, 18–20. marta 2009.
 7. Kuleto V., Stokić M., Bajalica J., Pokorni S., SISTEM ZA UPRAVLJANJE SADRŽAJEM WEB PREZENTACIJE, 12. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2009, Zbornik radova, pp 750–756, Beograd, 25–26. juna 2009.
 8. Valentin Kuleto, Slavko Pokorni, Jovanka Bajalica, DISTANCE LEARNING SYSTEM, E-Learning in Balcan Academic, Instructions: barriers, challenges and opportunities, Zbornik radova, pp 10–17, Vranje, Niška Banja, 25–27. septembra 2009.
 9. Valentin Kuleto, Aleksandra Bradić-Martinović, Zvonko Brnjas, DISTANCE LEARNING – CASE OF SERBIA, Strengthening the educational and scientific collaboration among Faculties of Economics within V4 and countries of South Eastern Europe (No. 30810004 - IVF), Karvina, International Visegrad Fund, 22–23. oktobara 2009.
 10. Valentin Kuleto, Velimir Dedić, Slavko Pokorni, Nikola Subotić, Karakteristike polaznika profesionalnog obrazovanja u režimu učenja na daljinu, INFOTEH 2010, Ref. E-IV-4, p. 636–639, Jahorina, 17–19. marta 2010. godine, Vol. 9, Valentin Kuleto, Velimir Dedić, Slavko Pokorni, NEKA PITANJA TAKSONOMIJE OBJEKATA UČENJA I STANDARDIZACIJE E-UČENJA, 13. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2010, Zbornik radova, pp 518–524, Beograd, 29–30. juna 2010.
 11. Valentin Kuleto, Velimir Dedić, Slavko Pokorni, Jovanka Bajalica, SOFTVERSKA PLATFORMA ZA OBRAZOVANJE NA DALJINU, Konferencija Elektronsko učenje na putu ka društvu znanja, Zbornik radova, pp 23–28, Beograd, 7. oktobar 2010.
 12. Valentin Kuleto, Velimir Dedić, Slavko Pokorni, Jovanka Bajalica, SOFTVER ZA IZRADU TESTOVA ZA PROVERU ZNANJA I UČENJE KAO PODRŠKA E-UČENJU, Konferencija Elektronsko učenje na putu ka društvu znanja, Univerzitet METROPOLITAN, Zbornik radova, pp 174–179, Beograd, 7. oktobar 2010.
 13. Valentin Kuleto, Slavko Pokorni, Velimir Dedić, JEDNA REALIZACIJA SOFTVERA ZA PODRŠKU UČENJU NA DLAJINU, INFOM, Fakultet organizacionih nauka, Zbornik radova, pp 37–42, Beograd, jul 2011.
 14. Valentin Kuleto, Slavko Pokorni, Velimir Dedić, Suzana Marković, ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING PERCEIVED QUALITY OF E-LEARNING, Proceedings of The Second International Conference on e-Learning, eLearning-2011, Metropolitan Univerzitet, pp 12–17, Beograd, septembar 2011.
 15. Valentin Kuleto, Slavko Pokorni, KVALITET OBRAZOVANJA NA VISOKOJ ŠKOLI STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, 15. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2012, Plenary paper, Beograd, 28–29. juna 2012.
 16. Dedić Velimir, Marković Suzana, Kuleto Valentin, Learning Styles and Graphical User Interface: Is there any Preference? NEW EDUCATIONAL REVIEW, (2012), vol. 28 br. 2, str. 73–83
 17. Kuleto V., Miranović B., Pokorni S., ENSURING THE QUALITY OF WEB-BASED E-LEARNING MATERIALS IN LINK GROUP AND ITS, 4th International Conference Life Cycle Engineering and Management ICDQM 2013, Belgrade, Serbia, 27–28 June, 2013, pp 40–50, ISBN 978-86-86355-14-0, COBISS.SR-ID 199083788 (plenary lecture)
 18. Valentin Kuleto, Svetlana Anđelić, INTERAKTIVNE NASTAVNE METODE KAO FAKTOR SAVREMENOG OBRAZOVANJA NA ITS, Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju, Nacionalna Konferencija, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, 20–22. septembra 2013.
 19. Kuleto V., Pokorni S., Miranović B., IMPORTANCE OF SELF-EVALUATION FOR QUALITY ASSURANCE IN THE E-LEARNING PROCESS, The Fourth International Conference on e-Learning-2013, 4th Conference on e-Learning – 2013, Zbornik radova, Belgrade Metropolitan University, 26–27 September 2013, pp. 46–53
 20. Valentin Kuleto, Svetlana Anđelić, WEB APLIKACIJA ZA CAT TESTIRANJE STUDENATA, TELFOR, Beograd, 26–28. novembra 2013, objavljena na IEEE Xplore Digital Library: https://goo.gl/CwkwX0
 21. Valentin Kuleto, Velimir Dedić, E-učenje matematike na principima transakcione analize, SINTEZA 2014. Zbornik radova, Beograd, Univerzitet Singidunum, 25. i 26. aprila 2014.
 22. Valentin Kuleto, Slavko Pokorni, Goran Radić, ODREĐIVANJE ESPB ZA PREDMETE STUDIJSKOG PROGRAMA, ICDQM-2014, 17. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, 5. međunarodna konferencija Life Cycle Engineering and Management, Zbornik radova, Beograd, 27–28. juna 2014, ISBN 978-86-85355-16-4, COBISS.SR-ID 207635724
 23. Pokorni S., Kuleto V., Andjelić S., Radić G., Kostić A., Simović V., Istraživanje usaglašenosti ESPB i opterećenja studenata, 18th International conference Dependability and Quality Management ICDQM 2015, Prijevor, Srbija, 25–26. juna 2015, str. 71–76, ISBN 978-86-86355-18-8, COBISS SR-ID 215642124
 24. Svetlana Anđelić, Bojan Ristić, Valentin Kuleto, Goran Radić, Obrazovanje stručnih kadrova zasnovano na kompetencijama potrebnih tržištu rada, Treća konferencija „Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju 2015.”, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, Univerzitet u Kragujevcu, 26–27. septembara 2015.
 25. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) (ISSN: 2278-0181) www.ijert.org, Title: Modernizing the Public Administration – the Path to Digital Society Paper ID : IJERTV5IS020011, 02, February – 2016.
 26. Pokorni S., Pistić B., Kuleto V., Iskodi učenja u Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije, 19. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2016, 29–30. juna 2016, Zbornik radova, pp 118–122, ISBN 978-86-85355-31-7, COBISS.SR-ID 223991052

 

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2022/23. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.