• Vanredni profesor Univerziteta u Kolumbiji

Dr Nirvana Pištoljević

Dr Nirvana Pištoljević radi kao vanredni profesor Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Kolumbiji, u Americi, gde predaje primenjenu bihejvioralnu analizu (Applied Behaviour Analysis). Svoj doktorat i tri mastera izgradila je na temu obrazovanja i razvoja dece sa posebnim potrebama uz primenu savremenih metodičkih sredstava. Nirvana širi svoje znanje i ekspertizu i kao gostujući profesor psihologije na Univerzitetu u Parmi (Italija), Filozofskom fakultetu u Sarajevu (BiH), kao i na nekoliko drugih instituta.

Kao izvršni direktor EDUS-a (Education for All) − Udruženja za unapređenje obrazovanja i podrške kod dece bez posebnih potreba i sa posebnim potrebama, Nirvana doprinosi razvoju specijalnog obrazovanja i radi na standardizaciji prve balkanske razvojne skale za autizam, kao i na velikim projektima koji se bave istraživanjem tehnologija i e-learninga za decu sa autizmom. Autorka je mnogih naučnih radova iz oblasti rasta i ranog razvoja dece sa posebnim potrebama. U prilog njenom bogatom profesionalnom iskustvu u radu sa decom idu i brojna priznanja i sertifikati koje poseduje.

 

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.