• Profesor fizike

Gvozden Tasić

Profesor fizike dr Gvozden Tasić završio je osnovne studije na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu, gde je i doktorirao. Učestvovao je, i još uvek aktivno učestvuje, u upravljanju različitim naučnoistraživačkim projektima iz oblasti obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine i njihovoj realizaciji. Kroz projekte promocije nauke i mentorski rad stekao je iskustvo u radu sa učenicima srednjih škola i studentima.
U Savremenoj gimnaziji želi da kod učenika razvije pozitivan stav prema ovoj divnoj nauci, njihovu sposobnost kritičkog razmišljanja i da ih podstakne da stečeno znanje primenjuju u ostalim naučnim oblastima i svakodnevnom životu.
U svoje slobodno vreme voli da čita, prati sportska dešavanja i gleda filmove i serije.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.