• Pedagog

Ivan Davidović

Pedagog Ivan Davidović završio je master studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao pedagog pripravnik je položio stručni ispit za licencu na nivou škole 2020. godine. Pohadjao je različite programe stručnog usavršavanja, učestvovao u pripremi i realizaciji seminara, vebinara i onlajn kurseva. Aktivan je član Pedagoškog društva Srbije.

U Savremenoj gimnaziji nastoji da učestvuje u stvaranju optimalnih uslova za razvoj učenika i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada, praćenju i podsticanju celovitog razvoja učenika, pružanju podrške roditeljima, odnosno drugim zakosnkim zastupnicima na jačanju njihovih vaspitnih kompetencija i razvijanju saradnje porodice i ustanove, učestvovanju u praćenju i vrednovanju obrazovno-vaspitnog rada, saradnji sa institucijama, lokalnom samoupravom, stručnim i strukovnim organizacijama od značaja za uspešan rad ustanove i samovrednovanje.

U slobodno vreme Ivan uživa u putovanjima i kvalitetno provedenom vremenu sa prijateljima i porodicom.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.