• Profesorka srpskog jezika i književnosti

Jovana Bojović

Profesorka srpskog jezika i književnosti u Savremenoj gimnaziji Jovana Bojović diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na smeru Srpska književnost i jezik. Radno iskustvo stekla je radeći u nekoliko osnovnih i srednjih škola. Profesionalno se bavi lekturom i autor je monografije škole u kojoj je prethodno bila zaposlena.

Jovana želi da kod učenika u Savremenoj gimnaziji razvije ljubav prema književnosti i jeziku, da modernim metodama unapredi njihova prethodno stečena znanja, kao i da ih motiviše za nova saznanja kako bi samostalno umeli da iznesu svoje mišljenje, stavove, kreativnost i ideje.

Slobodno vreme provodi sa porodicom, u potrazi za dobrom knjigom, nesvakidašnjim trenutkom na putovanju ili dobrim kulinarskim receptom.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.