• Profesor matematike

Luka Ilić

Profesor matematike Luka Ilić završio je osnovne studije meteorologije na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom studija se bavio numeričkom prognozom vremena za vetrogeneratore u privatnom sektoru. Na Institutu za fiziku u Beogradu radi na svojoj doktorskoj disertaciji u oblasti numeričkog modeliranja uticaja saharskog peska na vreme i klimu. Sarađuje sa medijima i učestvuje u projektima popularizacije nauke. Tokom doktorskih studija počeo je da predaje matematiku u privatnim školama u Beogradu.

U Savremenoj gimnaziji pomaže učenicima da razviju drugačiji način razmišljanja i sposobnost da primene stečena matematička znanja u rešavanju realnih problema u različitim oblastima.

Slobodno vreme provodi sa porodicom i prijateljima, bavi se triatlonom, čita knjige i razvija svoje kulinarske veštine.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.