• Profesorka biznisa

Marija Milić

Profesorka biznisa Marija Milić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je stekla i diplomu mastera iz oblasti marketinga. Tokom studija bila je nacionalni marketing menadžer udruženja za razmenu studenata ekonomije – AIESEC kada se aktivno bavila promocijom aktivnosti udruženja, putem medija, međunarodnih stručnih konferencija i razvijanjem saradnje sa privredom. Nakon završenih studija, radila je za vodeće kompanije u oblastima revizije, spoljne trgovine i proizvodnje tekstilnih proizvoda visoke mode, a potom i na poslovima nastavnika ekonomske grupe predmeta u srednjoj školi. Time je proširila svoja znanja i stekla iskustvo u sferama revizije, prodaje i marketinga, menadžmenta i obrazovanja. Licenciran je profesor ekonomskih predmeta i nosilac sertifikata menadžera EU projekata i samostalnog knjigovođe.

Kao profesor u Savremenoj Gimnaziji, Marija nastoji da učenicima prenese važnost povezivanja teorije biznisa i praktičnog znanja kroz upotrebu kreativnih primera iz različitih situacija u preduzeću i prviredi. Njena uloga je da podstakne zainteresovanost učenika za predmet, da razviju svoje preduzetničke veštine i kreativnost, da razumeju ekonomsku stranu sveta u kome živimo i time postanu odgovorni učesnici na tržištu kao potrošači i budući proizvođači inovativnih proizvoda.

Slobodno vreme Marija provodi sa svojom porodicom, posećuje muzeje i koncerte i bavi se slikarstvom.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.