• Profesorka francuskog jezika

Sofija Kotur Lakićević

Profesorka francuskog jezika, Sofija Kotur Lakićević diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Katedri za francuski jezik i književnost. Master studije iz francuske književnosti završila je u Francuskoj, na fakultetu Michel de Montaigne u Bordou. Pored toga, pohađala je više stručnih kurseva u zemlji i inostranstvu.

Radila je kao profesor francuskog jezika za decu i odrasle, izvodila je nastavu na intenzivnim i konverzacijiskim kursevima francuskog jezika, i uspešno sprovodila pripremnu nastavu za polaganje međunarodnog DELF ispita.

Njena predavanja u Savremenoj gimnaziji bazirana su na najsavremenijim metodama učenja stranih jezika. U svom radu, posebnu pažnju posvećuje komunikativnom pristupu koji će učenike osposobiti za praktičnu upotrebu francuskog jezika.

Slobodno vreme Sofija provodi sa porodicom i prijateljima. Uživa u književnosti, filozofiji i pozorištu.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.