• Via Academica

Via Academica

Via Academica je kompanija specijalizovana za studiranje u inostranstvu i akademsku karijernu orijentaciju. Kompanija je usmerena na pomoć studentima u pronalaženju odgovarajućih programa na inostranim univerzitetima i uspešnom apliciranju na studije i stipendije širom sveta, kao i na razmenu srednjoškolaca u trajanju do godinu dana u školama u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama.

Strateški cilj Via Academica je osnaživanje kapaciteta mladih iz regiona čime kompanija pomaže razvoj lokalnih zajednica i izgradnju mreže mladih ambicioznih ljudi koji će kreirati budućnost našeg društva. U svetu brojnih mogućnosti koje se danas pružaju Via Academica želi da osnaži preduzetnički duh kod mladih iz našeg regiona, kao i doprinese njihovom umrežavanju, radi stvaranja intelektualne elite koja će doneti pozitivne i neophodne promene svetu u kome živimo.

 

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.