ŠKOLARINA 2

shlajfna

Iskoristite pogodnosti ranog upisa i uštedite više od 50% godišnje za školovanje! Osnivač Savremene gimnazije, kompanija LINK group, svesna ekonomske krize, odlučila se na ovaj korak kako bi narednoj generaciji učenika pružila mogućnost da upišu školu koju žele, a da ih to ne košta previše, šireći krug učenika sa malog broja bogatih i privilegovanih na sve one kojima je potrebna minimalna finansijska mogućnost kako bi se školovali u školi koja neguje visoke akademske kriterijume i pruža moderne uslove obrazovanja.

KOMBINOVANI PROGRAM

PAKET STANDARD

Ovaj paket obuhvata nastavu na srpskom, po Nacionalnom planu i programu, i dodatnu nastavu na engleskom, po Kembridž međunarodnom planu i programu. Više o ovom kombinovanom programu možete saznati ovde.

 • Korišćenje laptop računara tokom nastave u školi
 • Korišćenje tablet uređaja u školi i kod kuće tokom školovanja
 • Korišćenje kompleta udžbenika, svezaka, olovaka i pribora za rad sa znakom škole
 • Školska uniforma sa znakom škole
 • Sportska oprema sa znakom škole (šorts, majica i trenerka)
 • Dva časa dopunske individualne nastave nedeljno
 • Dva časa dodatne individualne nastave nedeljno
 • Dopunski mentorski rad sa profesorima i stalna mogućnost konsultacija sa predmetnim profesorom
 • Rad u školskim sekcijama
 • Organizovano učešće na sportskim i drugim takmičenjima
 • Korišćenje elektronskog dnevnika za učenike i njihove roditelje/staratelje
 • Korišćenje materijala sa nastave preko interneta
 • Korišćenje onlajn platforme za pomoć u učenju
 • Besplatan dijagnostički test engleskog jezika na osnovu koga se određuje jezička kompetencija
 • Pristup Kembridž veb-sajtu za učenike
 • Pohađanje nastave na engleskom jeziku iz četiri predmeta Kembridž programa po planu prilagođenom za bilingvalnu nastavu
 • Polaganje za diplomu AICE Univerziteta u Kembridžu za položene ispite nakon IV razreda
 • Korišćenje usluga onlajn škole matematike – OKmatematika
 • Pristup LINKeduTV platformi za učenje
 • Izleti, posete privrednim društvima, kulturnim i drugim manifestacijama na teritoriji Beograda – do 10 poseta tokom školske godine
 • Korišćenje školskog restorana u vannastavnom vremenu
 • Pomoć pri izboru fakulteta u Srbiji i besplatna priprema za polaganje prijemnog
do 31. maja
mesečno
od 470 €
od 5.635 € godišnje
PRIJAVITE SE
PUNA CENA
mesečno
575 €
6900 € godišnje
PRIJAVITE SE

 

PAKET STANDARD PLUS

Za one koji žele dodatne beneficije, u ponudi je i PAKET STANDARD PLUS, koji sadrži sve što i PAKET STANDARD i još nekoliko vrlo korisnih i vrednih usluga:

 • Sve što sadrži PAKET STANDARD i još
 • Obezbeđenje radne prakse u domaćim kompanijama na teritoriji Beograda
 • Dodatna profesionalna onlajn IT i poslovna edukacija po izboru (seminari, kursevi, obuke i treninzi u organizaciji škole)
 • Pristup seminarima LINK Centra za razvoj karijere
 • ECDL skill card
 • Pravo na jedno polaganje engleskog jezika za sertifikat Cambridge First i Cambridge Advanced
 • Pravo na jedno polaganje po modulu za osnovni (CORE) ECDL sertifikat
 • Pravo na jedno polaganje za međunarodne sertifikate kompanija Microsoft i Adobe
 • Pravo na jedno polaganje za Microsoft Office Specialist (MOS) Certification
do 31. maja
mesečno
od 536 €
od 6.435 € godišnje
PRIJAVITE SE
PUNA CENA
mesečno
660 €
7900 € godišnje
PRIJAVITE SE

 

PAKET STANDARD MENTOR

Učenici koji se opredele za vanredno školovanje po kombinovanom programu imaju sledeće beneficije u okviru PAKETA STANDARD MENTOR:

 • Mentorska nastava za nacionalni program tokom čitave školske godine
 • Dodatni časovi sa profesorima u dogovorenim terminima
 • Stalne konsultacije sa predmetnim profesorima putem četa i imejla
 • Korišćenje materijala sa nastave preko interneta
 • Korišćenje platforme za pomoć u učenju
 • Korišćenje usluga onlajn škole matematike – OKmatematika
 • Pristup LINKeduTV platformi za učenje
 • Korišćenje laptop računara tokom nastave u školi
 • Korišćenje kompleta udžbenika, svezaka, olovaka i pribora za rad sa znakom škole
 • Pristup seminarima LINK Centra za razvoj karijere
 • Korišćenje elektronskog dnevnika za učenike i njihove roditelje/staratelje
 • Pomoć pri izboru fakulteta u Srbiji i besplatna priprema za polaganje prijemnog
do 30. novembra
mesečno
325 €
3900 € godišnje
PRIJAVITE SE
PUNA CENA
mesečno
575 €
6900 € godišnje
PRIJAVITE SE

NACIONALNI PROGRAM

PAKET BASIC

Ovaj paket je namenjen učenicima koji žele da prate samo Nacionalni plan i program za gimnaziju opšteg tipa.

 • Korišćenje laptop računara tokom nastave u školi
 • Korišćenje tablet uređaja u školi i kod kuće tokom školovanja
 • Korišćenje kompleta udžbenika, svezaka, olovaka i pribora za rad sa znakom škole
 • Školska uniforma sa znakom škole
 • Sportska oprema sa znakom škole (šorts, majica i trenerka)
 • Dva časa dopunske individualne nastave nedeljno
 • Dva časa dodatne individualne nastave nedeljno
 • Dopunski mentorski rad sa profesorima i stalna mogućnost konsultacija sa predmetnim profesorom
 • Rad u školskim sekcijama
 • Organizovano učešće na sportskim i drugim takmičenjima
 • Korišćenje elektronskog dnevnika za učenike i njihove roditelje/staratelje
 • Korišćenje materijala sa nastave preko interneta
 • Korišćenje onlajn platforme za pomoć u učenju
 • Korišćenje usluga onlajn škole matematike – OKmatematika
 • Pristup LINKeduTV platformi za učenje
 • Izleti, posete privrednim društvima, kulturnim i drugim manifestacijama na teritoriji Beograda – do 10 poseta tokom školske godine
 • Korišćenje školskog restorana u vannastavnom vremenu
 • Pomoć pri izboru fakulteta u Srbiji i besplatna priprema za polaganje prijemnog
do 31. maja
mesečno
od 386 €
od 4.635 € godišnje
PRIJAVITE SE
PUNA CENA
mesečno
460 €
5500 € godišnje
PRIJAVITE SE

 

PAKET BASIC PLUS

Za one koji žele dodatne beneficije, u ponudi je i PAKET BASIC PLUS, koji sadrži sve što i PAKET BASIC i još nekoliko vrlo korisnih i vrednih usluga:

 • Sve što sadrži PAKET BASIC i još
 • Obezbeđenje radne prakse u domaćim kompanijama na teritoriji Beograda
 • Dodatna profesionalna onlajn IT i poslovna edukacija po izboru (seminari, kursevi, obuke i treninzi u organizaciji škole)
 • Pristup seminarima LINK Centra za razvoj karijere
 • ECDL skill card
 • Pravo na jedno polaganje engleskog jezika za sertifikat Cambridge First i Cambridge Advanced
 • Pravo na jedno polaganje po modulu za osnovni (CORE) ECDL sertifikat
 • Pravo na jedno polaganje za međunarodne sertifikate kompanija Microsoft i Adobe
 • Pravo na jedno polaganje za Microsoft Office Specialist (MOS) Certification
do 31. maja
mesečno
od 453 €
od 5.435 € godišnje
PRIJAVITE SE
PUNA CENA
mesečno
575 €
6900 € godišnje
PRIJAVITE SE

 

PAKET BASIC MENTOR

Učenici koji se opredele za vanredno školovanje po Nacionalnom planu i programu imaju sledeće beneficije u okviru PAKETA STANDARD MENTOR:

 • Mentorska nastava za nacionalni i Kembridž program tokom čitave školske godine
 • Dodatni časovi sa profesorima u dogovorenim terminima
 • Stalne konsultacije sa predmetnim profesorima putem četa i imejla
 • Korišćenje materijala sa nastave preko interneta
 • Korišćenje platforme za pomoć u učenju
 • Pristup Kembridž veb-sajtu za učenike
 • Korišćenje usluga onlajn škole matematike – OKmatematika
 • Pristup LINKeduTV platformi za učenje
 • Besplatan dijagnostički test engleskog jezika na osnovu koga se određuje jezička kompetencija
 • Korišćenje laptop računara tokom nastave u školi
 • Korišćenje kompleta udžbenika, svezaka, olovaka i pribora za rad sa znakom škole
 • Pristup seminarima LINK Centra za razvoj karijere
 • Korišćenje elektronskog dnevnika za učenike i njihove roditelje/staratelje
 • Pomoć pri izboru fakulteta u Srbiji i besplatna priprema za polaganje prijemnog
do 30. novembra
mesečno
249 €
2990 € godišnje
PRIJAVITE SE
PUNA CENA
mesečno
460 €
5500 € godišnje
PRIJAVITE SE

KEMBRIDŽ PROGRAM

PAKET INTERNATIONAL

PAKET INTERNATIONAL namenjen je učenicima koji mogu da prate nastavu na engleskom tokom sve četiri godine školovanja.

 • Korišćenje laptop računara tokom nastave u školi
 • Korišćenje tablet uređaja u školi i kod kuće tokom školovanja
 • Korišćenje kompleta udžbenika, svezaka, olovaka i pribora za rad sa znakom škole
 • Školska uniforma sa znakom škole
 • Sportska oprema sa znakom škole (šorts, majica i trenerka)
 • Dva časa dopunske individualne nastave nedeljno
 • Dva časa dodatne individualne nastave nedeljno
 • Dopunski mentorski rad sa profesorima i stalna mogućnost konsultacija sa predmetnim profesorom
 • Rad u školskim sekcijama
 • Organizovano učešće na sportskim i drugim takmičenjima
 • Korišćenje elektronskog dnevnika za učenike i njihove roditelje/staratelje
 • Korišćenje materijala sa nastave preko interneta
 • Korišćenje onlajn platforme za pomoć u učenju
 • Korišćenje usluga onlajn škole matematike – OKmatematika
 • Pristup LINKeduTV platformi za učenje
 • Izleti, posete privrednim društvima, kulturnim i drugim manifestacijama na teritoriji Beograda – do 10 poseta tokom školske godine
 • Korišćenje školskog restorana u vannastavnom vremenu
 • Pomoć pri izboru fakulteta u Srbiji i besplatna priprema za polaganje prijemnog
 • Besplatan dijagnostički test engleskog jezika na osnovu koga se određuje jezička kompetencija
 • Pohađanje nastave na engleskom jeziku u I i II razredu i polaganje za diplomu ICE Univerziteta u Kembridžu za položene ispite nakon II godine
 • Pohađanje nastave na engleskom jeziku u III i IV razredu i polaganje za diplomu AICE Univerziteta u Kembridžu za položene ispite nakon IV godine
 • Mogućnost besplatnog vanrednog školovanja po nacionalnom planu i programu i polaganje mature
 • Pristup dodatnim onlajn kursevima veština na engleskom jeziku
 • Pristup Kembridž veb-sajtu za učenike
 • Jedno polaganje po modulu za osnovni (CORE) ECDL sertifikat
 • Jedno polaganje za međunarodne sertifikate kompanija Microsoft i Adobe
 • Jedno polaganje za Microsoft Office Specialist (MOS) Certification
 • Karijerno usmeravanje
 • Pristup seminarima LINK Centra za razvoj karijere
do 31. maja
mesečno
od 689 €
od 8.272 € godišnje
PRIJAVITE SE
PUNA CENA
mesečno
825 €
9900 € godišnje
PRIJAVITE SE

 

 

 

Pogodnosti po načinu plaćanja

 • Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata
 • Popust od 5% za avansnu uplatu iznosa školarine u celosti za školsku godinu
 • Popust od 2.5% za avansnu uplatu iznosa školarine za polugodište

Pogodnosti po drugim osnovama (popusti iz ove kategorije se ne sabiraju)

 • Dvoje i više dece iz iste porodice dobijaju porodični popust od 5%.
 • Dvoje i više dece roditelja zaposlenih u istoj firmi imaju korporativni popust od 5%.

Napomene

 • Sve cene su navedene u evrima.
 • Plaćanje školarine se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema prodajnom kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate po ugovoru sa Savremenom gimnazijom.
 • Školarinu, osim roditelja, može plaćati i drugo pravno ili fizičko lice.
Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2023/24. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.