Eko-škola: učenici za zdravije okruženje

eko-škola u BeograduSavremena gimnazija je deo velikog međunarodnog projekta Eko-škola, koji je pokrenula Fondacija za edukaciju u oblasti zaštite životne sredine (FEE), koja za cilj ima da kroz obrazovanje uključi i ohrabri ljude da aktivno učestvuju u očuvanju i unapređivanju kvaliteta životne sredine.

Ovaj projekat u našoj zemlji sprovodi se pod pokroviteljstvom organizacije Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, a širom sveta uključuje više od 12 miliona učenika i studenata u 58 zemalja. Poštujući principe eko-škole, u Savremenoj gimnaziji učenici, profesori i ostali članovi školskog tima svakodnevnim aktivnostima doprinose očuvanju životne sredine i podizanju svesti o važnosti aktiviranja u ovoj oblasti.

U čemu je značaj eko-škole?

Podižući stepen informisanosti kroz edukaciju, Savremena gimnazija svojim učenicima pruža neophodna znanja o potrebi zaštite životne sredine. Primenjujući postojeće tehnike i istražujući nove, inovativne pristupe, učenici se podstiču da jednostavnim, svakodnevnim akcijama doprinesu očuvanju prirodnih resursa.

Učenici Savremene gimnazije kao deo projekta eko-škole

Oblasti kojima se bave eko-škole uključuju podizanje svesti o klimatskim promenama, očuvanju flore i faune, efikasnom korišćenju energije, uticaju otpada i značaju reciklaže, pronalaženju alternativnih načina za transport, važnosti očuvanja vodenih resursa kao i o globalnim posledicama ličnih postupaka.

Savremena gimnazija dobila status međunarodne eko-škole

Međunarodna eko-školaSavremena gimnazija je na sastanku ekoloških koordinatora u oktobru 2018. godine stekla status međunarodne eko-škole, za koji je dobila zelenu zastavu i sertifikat koji se dodeljuje za dostignuća u sprovođenju i unapređivanju obrazovanja o održivom razvoju i stalnom poboljšanju po pitanjima životne sredine u samoj školi i njenoj široj okolini.

Da bi to uspela, Savremena je zajedno sa svojim učenicima ispunila sve neophodne korake – osnovala je eko-odbor, ocenila postojeće stanje u školi, izradila plan i program rada i preduzela potrebne mere da se upotreba energije u školi prilagodi standardima eko-škole.

Kako sve u Savremenoj gimnaziji doprinosimo očuvanju životne sredine?

Savremena gimnazija u svakodnevnoj organizaciji uključuje i brigu o životnoj okolini na nekoliko načina:

  • krug_slikaupotrebom tehnologije u nastavi i elektronskom poslovnom administracijom. Savremena gimnazija je „paperless school” i time doprinosi očuvanju drveća i smanjenju upotebe papira;
  • moderna zgrada sa dobrom izolacijom utiče na minimiziranje utroška energije;
  • senzori regulišu odavanje toplote i shodno tome prilagođavaju temperaturu prostorija, pa je nivo emisije ugljenika sveden na minimum;
  • čitav sistem osvetljenja je dizajniran kako bi bio energetski efikasan: štedljive sijalice i senzori pokreta regulišu utrošak električne energije u svakoj prostoriji;
  • nameštaj u školi je ergonomski, sa mehanizmom kojim se visina stolice prilagođava visini učenika, čime se doprinosi zdravom držanju tela i zdravom načinu života.

U sklopu redovne nastave učenici Savremene gimnazije obrađuju ove teme kroz brojne kreativne zadatke i interaktivne vežbe, kao što su: praćenje potrošnje električne energije, istraživanje mogućnosti prirodnih izvora energije, učenje o ugroženim životinjskim vrstama i merama zaštite kao i o zagađenim geografskim područjima i ekološki aktivnim zemljama, proučavanje formule štetnih gasova i načini njihovog smanjenja i još brojnim akcijama.

Eko-kviz u Savremenoj gimnaziji

Još jedan od praktičnih primera promovisanja principa eko-škole je i eko-kviz koji je održan upravo u prostorijama Savremene gimnazije. Ovom prilikom Savremena gimnazija ugostila je pet ekipa koje su se pokazale najboljim tokom prve faze ovog zanimljivog takmičenja.

Mala_slika_3.1

U realizaciji eko-kviza, kao i drugih aktivnosti u sklopu projekta Eko-škola, učestvuju članovi eko-odbora koji čine učenici, profesori i drugo vannastavno osoblje.

Priključi se eko-ekipi

Kako bismo doprineli stvaranju svetlije i bolje budućnosti, u okviru projekta Eko-škola, oformljen je eko-odbor u koji mogu da se uključe svi ljubitelji prirode i borci za očuvanje zdrave okoline. 

Biti ekološki svestan je jednako bitno kao i biti visokoobrazovan, jer zdrava budućnost naše planete zavisi od dobrih odluka onih koji o njoj treba da brinu – a to smo svi mi.

Priključivanjem eko-ekipi, učenici, profesori, ali i ostatak školskog osoblja dobijaju potpuno nove životne uloge i postaju:

  • eko-reporteri – mreža mladih eko-reportera broji više od 77.000 mladih širom sveta. Svojim kreativnim idejama, fotografijama i zanimljivim reportažama, eko-reporteri doprinose jačanju svesti o očuvanju životne sredine;
  • dizajneri kućica za ptice – i pticama je potreban dom, a njihove kućice osmišljaju i prave kreativni dizajneri eko-odbora;
  • urednici eko-bašte – eko-odbornici koji vole biljke kreiraju čitave eko-bašte i brigom o njima ne samo da ulepšavaju sredinu u kojoj borave, već uče o botanici i njenom značaju;
  • kreatori eksterijera – članovi eko-ekipe posebno zainteresovani za uređivanje izgleda parkova, dvorišta i ostalih vanjskih prostora zaduženi su za raspoređivanje sadnica drveća i brigu o njima;
  • organizatori različitih aktivnosti – eko-škola podstiče realizaciju brojnih događaja, a eko-članovi sa izraženim organizacionim sposobnostima su tu da se pobrinu da sve protekne u najboljem redu.

Izborom svoje omiljene oblasti u ekologiji, učenici doprinose promociji i izgradnji projekta Eko-škola na zabavan i kreativan način.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.