Savremena zvanično dobila akreditaciju za ACT i SAT testove

Savremena gimnazija je zvanično dobila akreditaciju za mogućnost polaganja ACT i SAT testova, koji su priznati od strane svih četvorogodišnjih koledža i univerziteta u Americi.

act i sat testiranje Savremena

Zahvaljujući ovoj prestižnoj akreditaciji Savremena stiče brojne benefite kao što su: direktno dobijanje rezultata koje učenici ostvare na testovima AP, PSAT/NMSQT, SAT i ACT, učestvanje u reviziji AP Course Audit, olakšano pronalaženje smeštaja za učenike sa invaliditetom i redovno dobijanje svih publikacija o ACT i SAT kursevima.

Položen ACT test - uslov za studiranje na američkim fakutetima

ACT ispit je koncipiran u formi standardizovanog testa, koji je neophodan uslov da bi se učenik upisao na diplomske studije u Americi. Američki fakulteti ga koriste u svrhu dodatne klasifikacije prijavljenih studenata, a akcenat se stavlja na konkretnu procenu znanja i veština. Rezultati testa uslovljavaju rangiranje budućih studenata, iz čega direktno proizlazi da je ovaj test dopuna prijemnog ispita za upis na američke fakultete, pa su adekvatna informisanost i priprema neophodni.

SAT test uz ACT neophodan za upis na američke fakultete

act i sat testiranje

SAT je vrsta standardizovanog testa koji je, slično kao i ACT, koncipiran kao obavezan deo prijemnog ispita za upis na američke fakultete ili za dobijanje sportskih ili akademskih stipendija. Ovaj test je posebno pogodan i iz razloga što budući studenti kad ga jednom polože dobijene rezultate mogu slati na više univerziteta, a ne striktno samo na jedan. Pored toga što se koristi kao deo prijemnog ispita na američkim fakultetima, sve više je u upotrebi i na pojedinim univerzitetima u Evropi.

 

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.