Kembridž gimnazija pristupačna osobama sa invaliditetom

Kvalitetno obrazovanje mora biti dostupno svima i svako može ostvariti svoje profesionalne ciljeve uz adekvatno znanje koje pruža Savremena gimnazija. Učenici ove škole pripremaju se za stvaran život, nastavak obrazovanja i buduće poslove, a profesori rade na tome da oni ostanu motivisani, steknu radne navike i unapređuju svoje znanje tokom celog života.

Savremena gimnazija je dostupna svima

Gimnazija pristupačna osobama sa invaliditetom

Prostorije Savremene gimnazije organizovane su po najvišim standardima kako bi škola bila pristupačna osobama sa hendikepom, a udobnost i zdravo okruženje pozitivno utiču na produktivnost učenika. Dostupnost se ogleda u sledećim karakteristikama:

  • Ulaz u Beograđanku iz Ulice kralja Milana je prohodan i širok.
  • Zgrada ima lift koji vodi do svih školskih prostorija.
  • Hodnici su prostrani i široki kako bi kretanje bilo olakšano.

Ulaz u Beograđanku iz Ulice kralja Milana, odmah pored Instituta za moderno obrazovanje, širok je i prohodan i direktno vodi do lifta koji vodi do svih školskih prostorija, pa tako osobama sa invaliditetom ne predstavlja problem što se Savremena gimnazija na ovoj lokaciji nalazi na trećem spratu. U širokim hodnicima nikada nije gužva, pa je kretanje kroz celu školu svima olakšano. Na ovaj način učenici mogu lako, brzo i neometano da koriste sve pogodnosti koje nudi Savremena gimnazija, kao i da provode vreme u svim prostorijama škole koje su namenjene za nastavu, učenje i odmor.

Napredna tehnologija i savremene učionice: okruženje koje pospešuje inkluziju

Tehnologija u nastavi prilagođena potrebama učenika

U učionicama Savremene gimnazije pored individualnih školskih klupa koriste se i savremene Nod stolice. Ove stolice su pokretljive, pa se raspored učionice može prilagođavati potrebama svakog učenka, kao i radu u grupama, organizaciju učenika u krugu, čime je naglašena jednakost, a učenici podstaknuti da se slobodno izražavaju. Profesori koriste interaktivne table i stolove kako bi nastava bila interesantnija, a učenici umesto svezaka vrlo često koriste tablet uređaje kako bi njihovo učenje bilo interesantnije, usmerenije i produktivnije.

Na ovaj način učenici ne moraju da ustanu i izađu na tablu kako bi odgovarali, već zadatak mogu da urade na svom tabletu i da ga pošalju profesoru, koji zatim fajl može otvoriti na interaktivnoj tabli i pokazati rešenje celom razredu. Ovo je samo jedan od mnogih primera kako savremena tehnologija olakšava rad učenicima i nastavnicima.

Neprestano prilagođavanje potrebama učenika

Svaki učenik je jednako važan, a oni kojima su potrebni pomoć i podrška uvek mogu da računaju na nastavnike i ostale zaposlene. Zbog toga osobe sa invaliditetom mogu da uče i razvijaju svoje potencijale u zdravom i njima prilagođenom okruženju ove škole. Roditelji aktivno učestvuju u obrazovanju svog deteta, pa samim tim imaju priliku da svojim sugestijama i predlozima doprinesu kvalitetu obrazovanja u Savremenoj gimnaziji, koja se svakodnevno prilagođava potrebama svojih učenika.

International School: internacionalno obrazovanje za osobe sa invaliditetom i obrazovnim izazovima

Prostorije International Schoola organizovane su po najvišim standardima kako bi škola bila pristupačna osobama sa hendikepom, a udobnost i zdravo okruženje pozitivno utiču na produktivnost učenika. Dostupnost se ogleda u sledećim karakteristikama:

  • Na ulazu u International School pristupna rampa obezbeđuje neometan prilaz korisnicima invalidskih kolica.
  • Zgrada ima lift koji vodi do svih školskih prostorija.
  • Hodnici su prostrani i široki kako bi kretanje bilo olakšano.

Na ovaj način učenici mogu lako, brzo i neometano da koriste sve pogodnosti koje nudi International School, kao i da provode vreme u svim prostorijama škole koje su namenjene za nastavu, učenje i odmor.

Prestižno internacionalno obrazovanje koje neguje različitost

Cambridge International i International Baccalaureate neguju različitosti i uvažavaju potrebe učenika. Imajući u vidu stroge predmetne kriterijume i izazovne obrazovne ishode, internacionalne organizacije su se ujedinile u pomoći učenicima sa obrazovnim izazovima, kao što su disleksija, disgrafija, problemi sa sluhom, problemi sa vidom, poremećaj pažnje, autizam i slično.

Posvećeni nastavnici redovno prate napredak učenika i u saradnji sa roditeljima predlažu korekcije u određenom pristupu izrade ispitnih zadataka, u skladu sa regulativama internacionalnih organizacija - bilo da je u pitanju dodatno vreme ili modifikacija ispita za učenike sa daltonizmom, disleksijom ili motoričkim veštinama.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.