Dodatno osiguranje učenika Savremene gimnazije

Bezbednost učenika kako u školi i u njenoj okolini, tako i van nje je uvek na prvom mestu. Savremena gimnazija se neprestano trudi da školu učini što bezbednijim okruženjem za rast, razvoj i učenje srednjoškolaca i nastoji da sigurnost učenika bude na najvišem nivou.

Pored redovnog osiguranja kojim štiti svoje učenike za vreme boravka u školi, Savremena gimnazija je u saradnji sa osiguravajućom kućom SAVA OSIGURANJE pripremila jedinstven program zaštite za savremene gimnazijalce – individualno osiguranje od nezgode, u okviru kog su učenici osigurani non-­stop, 24 časa, čak i kada nisu u školi.

 

Šta podrazumeva osiguranje učenika?

Ovim osiguranjem učenici imaju zaštitu 24 časa dnevno, bez vremenskog i prostornog ograničenja (za vreme boravka u školi i kod kuće, na putu, ekskurziji, letovanju, zimovanju i slično).

U skladu sa Opštim uslovima za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja i Posebnim uslovima za osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja, korisniku se isplaćuje:

  • naknada u slučaju preloma kostiju – ugovorena osigurana suma,
  • dnevna naknada – naknada za svaki dan sprečenosti pohađanja nastave usled nesrećnog slučaja,
  • naknada ukoliko je usled nesrećnog slučaja neophodna lekarska pomoć – stvarni i nužni troškovi lečenja koji nisu pokriveni zdravstvenim osiguranjem (participacije, nabavka protetičkih sredstva i pomagala i sl.),
  • naknada u slučaju trajnog invaliditeta usled nesrećnog slučaja – deo osigurane sume za invaliditet, u zavisnosti od utvrđenog procenta invaliditeta.

Samo najbolji kvalitet za učenike Savremene gimnazije

Savremena gimnazija uvek nastoji da svojim učenicima pruži najkvalitetnije i upravo zbog toga je sklopila saradnju sa kompanijom SAVA OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Kompanija ima tradiciju poslovanja dužu od četiri decenije i deo je Sava osiguravajuće grupe, međunarodne grupacije koja obavlja poslove osiguranja i reosiguranja.

Tokom višedecenijskog poslovanja kompanija SAVA OSIGURANJE je stekla status pouzdanog partnera mnogih kompanija i građana, čiji su ciljevi i priroriteti, pre svega, usmereni ka kvalitetnoj usluzi, međusobnom poverenju i zadovoljstvu osiguranika, i kao takva je pravi izbor za učenike najsavremenije Kembridž gimnazije u Srbiji.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.