Dodatno osiguranje učenika Savremene gimnazije

Bezbednost učenika kako u školi i u njenoj okolini, tako i van nje je uvek na prvom mestu. Savremena gimnazija se neprestano trudi da školu učini što bezbednijim okruženjem za rast, razvoj i učenje srednjoškolaca i nastoji da sigurnost učenika bude na najvišem nivou.

Pored redovnog osiguranja kojim štiti svoje učenike za vreme boravka u školi, Savremena gimnazija je u saradnji sa osiguravajućom kućom DDOR Novi Sad pripremila jedinstven program zaštite za savremene gimnazijalce – individualno osiguranje od nezgode, u okviru kog su učenici osigurani non-­stop, 24 časa, čak i kada nisu u školi.

osiguranje učenika u Savremenoj gimnaziji

Šta podrazumeva individualno osiguranje učenika od nezgode?

U odnosu na standardno kolektivno osiguranje, individualno osiguranje od nezgode pruža znatno širu i kvalitetniju osiguravajuću zaštitu, kao i veći obim pokrića u slučaju nezgode, medicinskog zbrinjavanja i rehabilitacije nakon povrede. Zaštita je potpuna, bez obzira kada i gde se nezgoda dogodila.

Pored standardnih rizika koji obuhvataju osiguranu sumu u slučaju trajnog invaliditeta, smrti usled nezgode ili bolesti, troškove lečenja i bolničke dane, individualnim osiguranjem od nezgode učenici ostvaruju jedinstveno pravo na:

  • naknadu troškova rehabilitacije – u svim zdravstvenim ustanovama, uključujući i privatne klinike, a najviše za 60 dana po jednom osiguranom slučaju;
  • dnevnu naknadu za dane imobilizacije – za period nošenja standardne imobilizacije: gipsa, longete, fiksatora, šancove kragne itd, ili za period obaveznog mirovanja kod povreda delova tela koji nisu pogodni za klasičnu imobilizaciju;
  • šire i kvalitetnije osiguravajuće pokriće – za troškove lečenja i rehabilitacije nakon nezgode, za slučaj težih povreda sa većim stepenom invaliditeta, i za slučaj dnevne naknade za dane imobilizacije;
  • isplatu naknade troškova lečenja i rehabilitacije osiguranika sa odgovarajućom dokumentacijom iz svih zdravstvenih ustanova;
  • osiguranu sumu za slučaj trajnog invaliditeta od 5% i više usled saobraćajne nezgode i za slučaj trajnog invaliditeta većeg od 50% usled nezgode.

Sve navedene usluge učenici Savremene gimnazije dobijaju po najpovoljnijim uslovima, kreiranim specijalno za njihove potrebe, nezavisno od školskog kolektivnog programa osiguranja.

Samo najbolji kvalitet za učenike Savremene gimnazije

Savremena gimnazija uvek nastoji da svojim učenicima pruži najkvalitetnije i upravo zbog toga je sklopila saradnju sa kompanijom DDOR Novi Sad koja je preko 70 godina vodeća osiguravajuća kuća u Srbiji.

Uz poslovanje koje objedinjuje tradiciju uspešnog poslovanja i svetsko iskustvo, prati najnovije trendove u osiguranju i uspostavlja evropske standarde u ovoj oblasti, DDOR Novi Sad je pravi izbor sa učenike najsavremenije Kembridž gimnazije u Srbiji.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2022/23. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.