Savremene vrednosti i kompetencije u obrazovanju

Model nastave koji promoviše Savremena gimnazija fokusiran je na sveobuhvatni razvoj deteta, što ne podrazumeva samo učenje i savladavanje gradiva već i razvijanje motivacije i inspiracije kod učenika da postignu odlične akademske uspehe. Akcenat je na tome da se u proces učenja uključi razvijanje veština i karaktera, koji su jednako bitni za uspeh svakog deteta pojedinačno, kao i razvoj digitalnih kompetencija, kako učenika tako i nastavnika.

U prikazu ispod možete na jednom mestu videti sve vrednosti i kompetencije koje se trudimo da razvijemo kod učenika Savremene gimnazije. Takođe, klikom na svaku od opcija možete saznati više o svakoj kompetenciji pojedinačno iz ugla naših ambasadora savremenih vrednosti.
kompetencije kompetencije kompetencije digitalne ŠKOLA UČENIK RODITELJ akademske socijalno-emotivne metakognicija vrednost učenjaceloživotno učenje rešavanje problemaprojektna interdisciplinarnost empatijaetička svestživotne veštinerazvoj karakterakolektivna solidarnost kreativnostkolaboracijakomunikacijadigitalna pismenostistraživanje i analiza

Kako je Savremena gimnazija implementirala ove vrednosti i kompetencije zahvaljujući LINK strategiji

Metakogniciji i vrednosti učenja posvećena je posebna pažnja u radu sa učenicima prvog razreda, ali i sa učenicima četvrtog razreda, koji uskoro na fakultetima i visokim školama treba da nastave svoj put ka akademskim građanima. Radionice koje drži pedagoško-psihološka služba kao što je „Kako da se koncentrišem i napravim prioritete” pomažu učenicima da produktivnije obavljaju različite aktivnosti i zadatke.

Celoživotno učenje razvijamo kod učenika kroz različite vannastavne i nastavne aktivnosti poput tribine „Kako postati profesionalac” ili radionice o razvijanju usmene komunikacije.

Posetom i radionicom u Naučno-tehnološkom parku pokazali smo učenicima kolika je važnost rešavanja problema, saradnje, organizacije vremena i komunikacije. Važno je istaći učešće učenika u takmičenju Brainfinity, koje promoviše upravo ovakav vid veština.

Projektna interdisciplinarnost je u samom centru metodologije rada Savremene gimnazije, pa se svake godine sprovede ogroman broj projekata koji se mogu pronaći na našem sajtu u odeljku vesti. Na ovaj način učenici povezuju znanja i veštine koristeći ih za dobrobit zajednice i rešavanje problema i upoznaju se sa tim šta ih čeka u budućnosti u akademskom i profesionalnom životu.

Digitalna pismenost i istraživanje i analiza kao kompetencije posebno se razvijaju kroz programe izbornih predmeta koji su projektno orijentisani, kao i kroz specifičnosti naše škole kao što je terenska nastava. Odličan primer za to bio je zadatak na terenskoj nastavi za četvrti razred, a još jedan sjajan primer rada u ovoj oblasti je i projekat „Dekonstrukcija i konstrukcija reklame”. 

Takođe, odličan primer razvijanja digitalne kreativnosti kod učenika predstavlja i aktivnost „Književnost na Instagramu”, kao i još jedan eTwinning projekat „A Lifecycle of Mobile Phones”, čiji je cilj podizanje svesti o značaju reciklaže kroz brojne kreativne aktivnosti i zadatke u digitalnom okruženju.

Komunikacija i kolaboracija prožimaju se kroz apsolutno sve aktivnosti, projekte i zadatke koje Savremena gimnazija daje svojim učenicima. Jedan od glavnih ciljeva jeste upravo da naši učenici postanu mladi ljudi koji će umeti da sarađuju i adekvatno komuniciraju u raznim okruženjima, pa i digitalnom.

Digitalne veštine komunikacije, ali i odgovornost na internetu, razvijane su i kroz predavanja i radionice kао što su „Bezbedni na internetu, bezbedni u svetu”, „Komunikacija sa osobama sa invaliditetom” i „Engleski jezik u medijima” i projekte kao što je „Medijska pismenost”.

Empatiju učenici Savremene gimnazije razvijaju kroz različite humanitarne aktivnosti od početka rada škole. Nekoliko projekata u svakom polugodištu ima i preduzetnički ali i humanitarni karakter, pa sve predmete koje učenici izrade u toku polugodišta ponudimo na humanitarnom uskršnjem bazaru ili novogodišnjem bazaru.

Na razvoju karaktera učenika Savremena gimnazija radi kontinuirano, pažljivo pripremajući aktivnosti za učenike tokom cele godine. U praksi škole se to može videti u idejama i vrednostima koje pokazuju profesori i stručni saradnici koji su nosioci realizacije misije i vizije škole. Isticanjem brojnih uspeha naših učenika (iz geografije, srpskog, engleskog, istorije, hemije, likovnog, u plivanju…) stvara se model koji može da inspiriše i podstakne druge učenike na ostvarivanje svojih potencijala.

Razvoj životnih veština čini da učenici budu spremniji za izazove koji ih čekaju u akademskom i poslovnom svetu i da dosta lakše savladaju prepreke u daljem obrazovnom procesu. Učestvovanje i zapaženi rezultati na pilot-projektu „InnoSchool”, radionice i projekti „Kako napisati biznis-plan” i radionica na engleskom jeziku „Kako napisati dobru biografiju” samo su neke od aktivnosti na koje smo ponosni.

Naša škola se na različite načine bavi razvojem etičke svesti kod učenika. Neki od projekata fokusiraju se na humanitarni rad, edukaciju protiv govora mržnje,nasilja i diskriminacije, učenje o održivom razvoju i ekologiji… Sve ovo utiče na to da se učenici nauče etičnim vrednostima, razumeju njihovu važnost u modernom društvu i primenjuju etiku u procesu donošenja odluka u životu.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2023/24. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.