Komunikacija u digitalnom okruženju: Potreba, ali i nužnost

Kada govorimo o komunikaciji, uvek imamo u vidu da se ona odvija na različite načine, odnosno u različitim formama. Pored svakodnevne usmene komunikacije između nastavnika i učenika, gotovo jednako važnom pokazala se i pisana komunikacija i u tom smislu možemo govoriti o komunikaciji u digitalnom okruženju. Komunikacija u digitalnom okruženju podrazumeva deljenje resursa pomoću onlajn-alata, saradnju kroz digitalne medije, interakciju na mreži i svest o međukulturalnosti.

U današnje vreme nije moguće zamisliti učenje, posao, komunikaciju i zabavu bez digitalne tehnologije. Brze promene koje nastaju u društvu podrazumevaju i spremnost nastavnika da prate napredak u tehnologiji i idu u korak sa inovacijama u obrazovanju. Shodno tome, digitalna kompetencija se pojavljuje kao potreba, ali i kao nužnost. Danas je nemoguće govoriti o pismenosti ako nemamo na umu i digitalnu pismenost.

Stalno stručno usavršavanje kada je reč o digitalnim kompetencijama

Kada govorimo o komunikaciji kao jednom od područja digitalne kompetencije, zapravo je reč o interakciji putem tehnologije, zatim o razmeni informacija i sadržaja, uključivanju u onlajn-društvo, saradnji putem digitalnih kanala, pravilima lepog ponašanja na internetu, kao i o zaštiti od mogućih onlajn-opasnosti.

Savremena gimnazija svojim zaposlenima omogućava stalno stručno usavršavanje kada je reč o digitalnim kompetencijama, tako da savremeni profesori u potpunosti vladaju pomenutim kompetencijama i vrlo uspešno ih primenjuju u nastavi. Dakle, oni sa svojim učenicima komuniciraju putem različitih digitalnih uređaja i aplikacija, način komunikacije prilagođavaju uzrastu, razvijaju svest o mogućnostima angažovanja pojedinaca putem tehnologije, doprinose razvoju i osnaživanju u korišćenju tehnologije.

Savremeni učenici se korišćenjem različitih tehnologija i medija osposobljavaju za timski rad, usvajaju pravila ponašanja u onlajn-okruženju, uče da poštuju različitosti bilo koje vrste i da se zaštite od svih potencijalnih onlajn-opasnosti.

Istraživanja su pokazala da razvijenost digitalnih kompetencija zavisi od generacijske pripadnosti, pola, srednje škole i predmeta koji su u tesnoj vezi sa ovim kompetencijama, među kojima se posebno izdvaja predmet Informatika i računarstvo.

Na kraju, kada govorimo o sticanju i razvijanju digitalnih kompetencija, treba da imamo na umu da govorimo o procesu koji bi trebalo započeti još u predškolskom dobu, koji podrazumeva osnovno i srednje obrazovanje, studije, ali se nastavlja i posle – reč je o procesu koji traje tokom čitavog života.

Korišćenje veština na nov i kreativan način

Savremena gimnazija već posvećuje veliku pažnju ovoj kompetenciji kroz brojne aktivnosti i projekte koji su do sada sprovedeni. Pandemija koronavirusa uticala je na to da svi postanu svesni važnosti komunikacije u digitalnom okruženju – od nastavnika, preko učenika, pa sve do roditelja. U tom procesu došlo je do jačanja ovih kompetencija i do podsticanja učenika da svoje veštine koriste na nov i kreativan način koji će im pomoći u daljem životu. Obeležavanje Međunarodnog dana dečje književnosti tokom onlajn-nastave pokazuje važnost komunikacije, a koliko su i profesori i učenici Savremene gimnazije ovladali onlajn-komunikacijom pokazuje i uspešno sprovedena onlajn-nastava u drugom polugodištu 2019/20. godine.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.