Digitalni bedž kao internacionalno svedočanstvo o učenikovim kompetencijama

Za uspeh u 21. veku od pojedinca se ne traži da bude hodajuća enciklopedija, već da na inovativan, kreativan i utemeljen način upotrebljava znanja i pomera granice. Kako bi ih što bolje pripremila za sve izazove budućnosti i omogućila im da lakše postanu uspešni, Savremena gimnazija je svojim učenicima pružila priliku da steknu praktična znanja i veštine iz oblasti van utemeljenog nastavnog programa putem interaktivne platforme za pomoć u učenju.

Usvajanje dodatnih znanja u Savremenoj gimnaziji je interaktivno, zabavno i digitalno proverljivo, jer za svaki uspešno završen kurs učenici dobijaju digitalne bedževe – najnoviji svetski trend u obrazovanju i u današnjem svetu izuzetno cenjene digitalne kredencijale.

Šta su zapravo digitalni bedževi?

Verovatno ste upoznati sa kriptovalutama i drugim blokčejn proizvodima. Međutim, ova tehnologija našla je svoju bogatu primenu i u obrazovanju u vidu digitalnih bedževa.

Digitalni bedž predstavlja vizuelnu reprezentaciju stečenog znanja i veština, ali i mnogo više od toga. Kao rezultat primene blokčejn tehnologije, svaki bedž je personalizovan i sadrži čitljiv set metapodataka koji omogućavaju njegovu verifikaciju. Tako obrazovne ustanove i potencijalni poslodavci iz vašeg digitalnog svedočanstva saznaju koje ste kurseve završili, koja znanja i veštine stekli, kakvim kompetencijama vladate i koje sertifikate posedujete.

Digitalni bedževi – sertifikati budućnosti koji pomažu učenicima da se istaknu u poslovima 21. veka

Iako veoma cenjena, formalna diploma danas nije dovoljna. Ono što će izdvojiti pojedinca jeste posedovanje različitih vrednih i proverljivih digitalnih bedževa. Oni ne svedoče samo o njegovim novostečenim sposobnostima i kompetencijama nego i o spremnosti da se stalno usavršava i ide u korak sa vremenom, što je osobina koja se izuzetno ceni u savremenom akademskom i poslovnom okruženju.

Otuda brojne uspešne internacionalne kompanije, kao i ugledne obrazovne ustanove, promovišu posedovanje i vrednost digitalnih bedževa koji se tiču dodatnih obuka i edukacije. Pojedinci koji ih poseduju imaju veće šanse da upišu željeni fakultet ili dobiju posao za koji su konkurisali.

Zbog svega ovoga, u Savremenoj gimnaziji ohrabrujemo sve naše učenike da usvajaju nova i razvijaju postojeća znanja i veštine tokom čitave svoje profesionalne karijere, jer je to jedini put da na pravi način odgovore na brze i dinamične promene u znanjima, veštinama i poslovima 21. veka. 

Digitalni bedževi kao neophodna stavka u akademskim i profesionalnim CV-jevima

Kako bi svojim učenicima obezbedila najsavremeniju edukaciju i uspeh u 21. veku, pored prestižnog nastavnog programa, Savremena gimnazija omogućila je i dodatno usvajanje znanja i veština putem inovativne onlajn-platforme. Učenik sam bira dodatne kurseve, a po njihovom uspešnom kompletiranju dobija prestižni digitalni bedž kao internacionalno priznanje znanja, veština i kompetencija usvojenih na datom kursu. 

Na taj način učenici pored neke od veoma cenjenih internacionalnih diploma poseduju i digitalne bedževe kao svedočanstvo svojih dodatnih kompetencija, čime se njihove šanse za uspeh u daljoj akademskoj i profesionalnoj karijeri značajno povećavaju.

U svetu koji se sve više seli u digitalnu sferu upravo ovakve vrste digitalnih svedočanstava sve više predstavljaju neophodnu stavku u akademskim i profesionalnim CV-jevima pojedinca.

Savremena gimnazija – škola u kojoj se uči za uspešnu budućnost

Savremena gimnazija svojim stvarno drugačijim nastavnim programom želi da učenicima pruži sigurnu budućnost i pomogne im da postanu uspešni u poslovima 21. veka. Jedan od načina koji će to dodatno olakšati savremenim gimnazijalcima je sticanje digitalnih bedževa, koji će im omogućiti da se istaknu među kandidatima pri upisivanju na fakultet, a kasnije i na razgovorima za posao. 

Savremena gimnazija je prava future-ready škola u kojoj se uči za uspešnu budućnost, a upravo digitalni bedževi predstavljaju sredstvo koje će našim učenicima olakšati put do tog cilja.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.