CAMBRIDGE INTERNATIONAL PLAN I PROGRAM

uvod u Kembridž plan i program

International School radi prema nastavnom planu i programu za međunarodne ispite Univerziteta u Kembridžu – srednji nivo 2 (Secondary 2) i napredni nivo (A-levels).

Cambridge International plan i program - Srednji nivo 2

IGCSE vodic za roditeljeCambridge International plan i program za I i II razred podrazumeva da učenici biraju 7 obaveznih IGCSE predmeta od ponuđenih:

  • Engleski kao prvi jezik i Engleski kao drugi jezik
  • Jedan od stranih jezika: francuski, nemački ili španski
  • Matematiku ili naprednu matematiku
  • Jednu od društvenih nauka: geografiju ili istoriju
  • Jednu od prirodnih nauka: biologiju, hemiju ili fiziku
  • Jednu od usmerenih nauka: informatiku ili biznis
  • Globalne perspektive

Polaganjem ispita u okviru ovih predmeta, učenici mogu da dobiju međunarodno priznatu diplomu – International Certificate of Education (ICE). Učenici mogu da izaberu i više od sedam predmeta ukoliko žele bolje da spreme za Year 12 i Year 13 kao i za dalji nastavak školovanja.

Nastavni plan i program za Kembridž IGCSE prilagođen je različitim nivoima znanja, potrebama i mogućnostima učenika, a posebno onima kojima engleski nije maternji jezik.

Osim ovih, učenici imaju i časove fizičkog, koji se realizuju kroz posete bazenu, klizalištu, Adi Ciganliji i drugim interesantnim mestima na kojima učenici mogu da budu fizički aktivni.

Cambridge International plan i program - Napredni nivo

vodic za roditelje za A levelZa razliku od prethodnog nivoa, čiji je cilj bio da pruži sveobuhvatno i što šire obrazovanje, III i IV godina su pravo vreme da se učenici opredele za oblast koja ih najviše interesuje i smer u kome će ići njihovo dalje školovanje. Zbog toga je Kembridž A-level program, koji je International School uvela za svoje učenike, pažljivo kreiran tako da oni steknu što konkretnija znanja iz te oblasti i tako se na najbolji način pripreme za usavršavanje po završetku školovanja..

Nakon razgovora sa školskim psihologom i testiranja u vezi sa karijernom orijentacijom, učenici mogu da se opredele za jedan od smerova koje International School nudi, shodno njihovim interesovanjima, talentima i kapacitetima.

Svaka od ove grupe ispita je pažljivo osmišljena da ispuni standarde Cambridge International Education za AICE diplomu, kao i kriterijume za upis na međunarodne univerzitete.

Osim gore navedenih grupa predmeta, učenik se može opredeliti i za kombinaciju predmeta koji mu mogu pomoći da se bolje pripremi za fakultet.

IZABERITE SVOJE PREDMETE**

OBAVEZNOEngleski jezik i Globalne perspektive 
PREDMET 1PREDMET 2PREDMET 3
BiznisMatematikaPsihologija
EkonomijaKompjuterske naukeSociologija
HemijaBiologijaDigitalni mediji
Umetnosti i dizajnIstorija
Fizika

** samo jedan iz grupe predmeta

Savremena gimnazija

Ovaj program se izvodi u International Schoolu, koji je, kao i Savremena gimnazija, deo LINKgroup Edu Alliance.

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren! Prijavite se ovde »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.