Inovativne obrazovne prakse u Savremenoj

Savremena gimnazija svojim učenicima pruža moderno obrazovanje podržano inovativnim obrazovnim praksama koje Savremenu izdvajaju kao vodećeg regionalnog lidera u oblasti obrazovanja, čije korake i drugi prate.

Inovativne obrazovne prakse u Savremenoj

Jednostavno i efikasno učenje zahvaljujući posebno utemeljenom pristupu školovanju

Usvajanje znanja na tradicionalan način – ex cathedra je postalo passée, jer smo u Savremenoj primenili moderni model školovanja, koji spaja najnoviju edukativnu tehnologiju sa savremenim pristupom i koji prognozira izvrsne rezultate. Ovaj koncept je razvila internacionalna kompanija LINKgroup, koja se više od 20 godina uspešno bavi edukacijom, a koja je ujedno i osnivač Savremene gimnazije.

Savremeni gimnazijalci u školi pre svega usvajaju praktična znanja koja se u kontinuitetu prilagođavaju potrebama tržišta, ali i ciljevima društva u celini. Ovde nema reči o učenju iz zastarelih udžbenika čija je godina izdavanja ostala u prošlom veku. Sve je napredno, pa je tako i ovaj nesvakidašnji proces edukacije nekoliko puta delotvorniji. Ono što je najvažnije – on daje višestruko bolje rezultate i zadovoljava obrazovne potrebe učenika.

Stvarno drugačiji model obrazovanja odgovara na izazove budućnosti

Informaciona pismenost je neophodna za školovanje u Savremenoj, a savremeni učenici je neprekidno usvajaju od prvog do poslednjeg dana školovanja.

Tehnologija koju savremeni gimnazijalci koriste u učionici jedna je od najistaknutijih karakteristika ovog jedinstvenog modela, koji osposobljava učenike za najtraženije fakultete u Srbiji i inostranstvu, ali i za poslove budućnosti koji ih čekaju nakon završetka akademskih studija. Međutim, ovaj model ne podrazumeva samo korišćenje najsavremenijih uređaja u nastavi.

Pristup obrazovanju za kakav se Savremena zalaže je fleksibilan i razvija se u kontinuitetu, prateći težnje i želje ne samo učenika već i njihovih roditelja, a sve sa ciljem da, nakon što završe svoje četvorogodišnje školovanje, savremeni gimnazijalci postanu svestrane ličnosti koje će u svakom trenutku uspešno moći da odgovore na sve izazove budućnosti. 

Na ovaj način ćemo ispuniti svoju misiju, a to je da savremenim gimnazijalcima damo snagu i mudrost da svojim odlukama promene svet nabolje. Ne samo da ćemo ih pripremiti za nastavak školovanja već ćemo učiniti sve da ih izvedemo na pravi put i na najbolji način spremimo za životnu svakodnevicu.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.