VREDNOSTI KOJE NEGUJEMO

shlajfna

 

U našu školu učenici dolaze ne zato što moraju, već zato što žele, a nama je to najbitnije. Zato se trudimo da im u ovoj sredini stvorimo uslove za učenje i druženje koji su ogledalo vrednosti koje negujemo.

Iako savremena po pitanju metodike nastave i upotrebe tehnologije, naša Gimnazija je ostala verna tradicionalnim moralnim vrednostima. U našoj školi svi učenici su ravnopravni bez obzira na pol, imovinsko stanje, nacionalnu ili versku pripadnost pa posebnu pažnju posvećujemo poštovanju ljudskih prava i negovanju prijateljstva.

Smatramo da je velika vrednost biti pravedan, pošten i istinoljubiv jer se na taj način gradi odgovoran odnos prema sebi i drugima. Razvijajući svest o sebi, naši učenici razvijaju i samoinicijativu, jačanje svoje individualnosti i izražavanje svog mišljenja. Ohrabrujemo ih da formiraju svoje stavove, uverenja i sisteme vrednosti kroz negovanje ličnog i nacionalnog integriteta ali podstičemo i otvorenost ka multikulturalizmu i očuvanju svetske kulturne baštine.

otvorena knjga i ZemljaSavremena gimnazija nije samo etički već i ekološki zdrava sredina, pa kod svojih učenika utičemo na razvoj i praktikovanje zdravih životnih stilova, svesti o važnosti sopstvenog zdravlja i bezbednosti, kao i potrebe negovanja i razvoja fizičkih sposobnosti. Bitno nam je da naši učenici prihvate zdrave navike, da postanu ekološki svesni i da svojim odgovornim ponašanjem utiču na zaštitu i očuvanje prirode i životne sredine.

Naše učenike u budućnosti vidimo kao građane sveta: visokoobrazovane, moderne, uspešne i, nadasve, odgovorne. A takvim ih pravi naša škola.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.