PLAN I PROGRAM ZA OPŠTI SMER NA NACIONALNOM PROGRAMU

nastavni plan i program

Savremena gimnazija radi prema nastavnom planu i programu koji je odobren od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za gimnaziju opšteg tipa. Neprekidno razvijamo nastavne materijale, uvodimo nove obuke i treninge za učenike i omogućavamo stručno usavršavanje profesora, čiji se rad kontinuirano nadzire.

PROGRAM NASTAVE I UČENJA/NASTAVNI PLAN I PROGRAM
Obavezni predmeti
I razred
t+v
II razred
t+v
III razred
t+v
IV razred*
t+v
Srpski jezik i književnost
148
148
144
128
Engleski jezik
74
37+18,5
74+37
96
Latinski jezik
74
74
/
/
Ustav i prava građana
/
/
/
32
Sociologija
/
/
/
64
Psihologija
/
74
/
/
Filozofija
/
/
74
96
Istorija
74
74
74
64
Geografija
74
74
74
/
Biologija
74
74
74
64
Hemija
74
37+18,5
37+18,5
64
Fizika
74
37+18,5
37+37
64
Matematika
148
148
185
128
Računarstvo i informatika
0+74
0+74
0+37
32+30
Muzička kultura
37
37
/
/
Likovna kultura
37
37
/
/
Fizičko i zdravstveno vaspitanje
74
74
74
74
Obavezni predmeti
962+74
925+129,5
847+129,5
960+30
1. Verska nastava/Građansko vaspitanje
37
37
36
32
2. Drugi strani jezik
74
37+18,5
37+18,5
64
3. Izborni programi
74
74
148
/
Izborni programi
185
148+18,5
221+18,5
96
Ukupno obavezni i izborni predmeti
1147+74
1073+148
1068+148
1056+30

* Odnosi se na generaciju upisanu školske 2017/2018 godine (četvrti razred).

Izborni programi

Od šest ponuđenih izbornih programa po novom Planu i programu nastave i učenja za prvi i drugi razred gimnazija:

 1. Jezik, mediji i kultura
 2. Pojedinac, grupa, društvo
 3. Zdravlje i sport 
 4. Obrazovanje za održivi razvoj 
 5. Primenjene nauke 
 6. Umetnost i dizajn

škola je izabrala četiri izborna programa koje je ponudila učenicima

I i II razred
Nedeljni fond časova
Jezik, mediji i kultura
1
Pojedinac, grupa i društvo
1
Umetnost i dizajn
1
Zdravlje i sport
1

Od osam ponuđenih izbornih programa po novom Planu i programu nastave i učenja za treći razred gimnazija:

 1. Osnovi geopolitike
 2. Obrazovanje za održivi razvoj
 3. Umetnost i dizajn
 4. Primenjene nauke 1
 5. Primenjene nauke 2
 6. Metodologija naučnog istraživanja
 7. Ekonomija i biznis
 8. Religija i civilizacija

škola je izabrala pet izbornih programa koje je ponudila učenicima

III razred
Nedeljni fond časova
Osnovi geopolitike
2
Obrazovanje za održivi razvoj
2
Umetnost i dizajn
2
Primenjene nauke 1
2
Religije i civilizacije
2

Više o obaveznim izbornim predmetima pogledajte ovde.

 
Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.