UGOVOR O ŠKOLOVANJU

uvod u Ugovor o školovanju

Roditelj, staratelj ili drugo fizičko ili pravno lice koje preuzima obaveze o školovanju učenika, sa jedne, i Savremena gimnazija, sa druge strane, potpisuju Ugovor o školovanju. Njime se regulišu sva pitanja o uslovima pružanja usluga od strane Gimnazije, kao i obaveze odgovornog lica u vezi sa plaćanjem usluge školovanja.

Ugovor se potpisuje na četiri godine, odnosno do kraja školovanja učenika. Uslovi definisani u Ugovoru o školovanju mogu se naknadno menjati, ali uz saglasnost obe strane. Ove promene se prvenstveno odnose na zahteve roditelja/staratelja ili učenika o proširenju usluga Gimnazije.

Cena prihvaćena prilikom potpisivanja ugovora ne može biti promenjena do završetka školovanja učenika, što predstavlja svojevrsnu pogodnost za roditelje.

Svaki učenik tokom školovanja na korišćenje dobija potrebne udžbenike, sveske i pribor. Udžbenici, priručnici, laptopovi, tableti i druga školska pomagala vlasništvo su Gimnazije. Oštećenja ili gubici ove imovine, nastali krivicom učenika, novčano se nadoknađuju.

dogovor o školovanjuSvi učenički radovi, nastali korišćenjem materijala koje je obezbedila Gimnazija, jesu njeno vlasništvo, na šta roditelj, odnosno staratelj, daje svoj pristanak prilikom potpisivanja Ugovora.

Ugovor o školovanju roditelj/staratelj i učenik mogu detaljno pogledati u sekretarijatu Savremene gimnazije.

Kodeks ponašanja

Savremena gimnazija zasniva svoj rad prvenstveno na saradnji sa učenicima i roditeljima. Poštovanje pravila i kodeksa ponašanja u Gimnaziji u funkciji je obezbeđivanja pune sigurnosti, zaštite zdravlja učenika, kao i optimalnih uslova za realizaciju nastavnog plana i programa i vaspitnog uticaja na đake.

Zato smo doneli Pravilnik o kodeksu ponašanja učenika, kao i posetilaca Savremene gimnazije. Pravila su koncipirana kao pomoć učenicima pri ostvarenju najboljih mogućih rezultata u bezbednom okruženju. Procedure su tačno određene i moraju se primenjivati. Roditelji bi trebalo da budu upoznati sa procedurama i da podržavaju saradnju sa svojim detetom.

U skladu sa našom politikom otvorenih vrata, uvek smo spremni da pojasnimo naša pravila i procedure učenicima i roditeljima.

Pogledajte statut Savremene gimnazije, kao i koja su prava i obaveze učenika i roditelja, ali i svih zaposlenih u Savremenoj gimnaziji.


Status Savremene GimnazijePravilnik o pravima, obavezama i odgovornosti učenika Savremene Gimnazije

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.