IZBORNI PREDMETI U SAVREMENOJ GIMNAZIJI

Učenici Savremene gimnazije, pored obaveznih predmeta u okviru Programa nastave i učenja, propisanog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, biraju i izborne programe u skladu sa svojim talentima i interesovanjima.

Cilj izbornih programa jeste unapređivanje opšteg srednjeg obrazovanja i vaspitanja usmeravanjem na razvoj kompetencija učenika radi njihove bolje pripreme za dalji nastavak obrazovanja, uključivanje u evropski obrazovni prostor i u svet različitih i različitosti.


Svaki od ovih izbornih programa napravljen je tako da podstakne radoznalost i intrinzičnu motivaciju učenika, da doprinese razvoju socijalnih i istraživačkih veština, da podstakne kreativnost i aktivizam i bude dobra priprema za nadogradnju znanja i učenje u narednim razredima.

Ono što je važno jeste da će učenici, pored izbornih predmeta, i dalje sva četiri razreda moći da biraju da li će pohađati versku nastavu ili građansko vaspitanje.

Zanimljivi izborni programi za učenike I i II razreda

Učenici prvog razreda Savremene gimnazije biraju dva od sledećih izbornih programa:

1. Jezik, mediji i kultura;
2. Pojedinac, grupa i društvo;
3. Zdravlje i sport;
4. Umetnost i dizajn;

Učenici u prvom i drugom razredu Savremene gimnazije mogu da odaberu predmete iz grupa „Jezik, mediji i kultura”, „Pojedinac, grupa i društvo”, „Zdravlje i sport” i „Umetnost i dizajn”.

Izborni programi se biraju na početku I i II razreda i nije obavezno da učenik sluša isti izborni program dve godine.

Jezik, mediji i kultura

Kroz izborni program „Jezik, mediji i kultura” učenici posebno uče da kreiraju informacije, ali i da razumeju pročitano u različitim medijima. Ovaj program doprinesi razvoju kompetencija kao što su odgovorno učešće u demokratskom društvu, saradnja, rešavanje problema i komunikacija.

Pojedinac, grupa i društvo

Izborni predmet „Pojedinac, grupa i društvo” integriše znanja različitih nauka i disciplina kao što su psihologija, sociologija, istorija i građansko vaspitanje. Putem upoznavanja sa ljudskim pravima i institucijama koje su odgovorne za ljudska prava kroz ovaj program, učenici se osposobljavaju da budu društveno odgovorni, da razvijaju kritičko mišljenje i rešavaju probleme.

Zdravlje i sport

Program Zdravlje i sport” je napravljen da učenici prepoznaju značaj telesnog vežbanja za unapređenje kvaliteta života, kao i da se ponašaju odgovorno prema zdravlju. Osim fizičkog vaspitanja i biologije, kombinovaće se i znanja iz hemije, fizike, psihologije i matematike.

Umetnost i dizajn

Ljubitelji likovnog, srpskog, muzičke kulture i istorije mogu da izaberu program „Umetnost i dizajn”. On je usmeren na razvijanje kreativnosti i inteligencije, kao i na otvorenost za različite načine izražavanja stavova i osećanja, i posebno utiče na razvijanje estetičke i kompetencije za preduzimljivost i orijentaciju ka preduzetništvu.

Interdisciplinarni izborni programi za učenike III razreda

Učenicima treće godine na raspolaganju je pet izbornih programa od kojih biraju dva. Programe za koje se đaci odluče u trećoj godini imaće i u četvrtoj, odnosno programe koje je učenik izabrao u III razredu ne može da promeni u IV razredu.

Izborni programi povezuju više predmeta i za njih nisu predviđeni udžbenici. Nastava je projektna, zastupljena sa po dva časa nedeljno. Važno je napomenuti da nije predviđeno da se časovi održavaju u školi, niti je predviđeno da to bude striktno 45 minuta. Izborni programi treba da usmere učenika ka određenim naučnim disciplinama na fakultetima.

Izborni programi biraju se na početku godine putem Upisnog obrasca koji popunjavaju svi učenici Savremene.

Primenjene nauke 1

Program „Primenjene nauke 1” namenjen je učenicima koje zanima medicina, biologija, hemija. Njegov cilj je da osposobi gimnazijalce za razumevanje i primenu znanja, zakonitosti i principa fizike, biologije i hemije u svakodnevnom životu.

Osnove geopolitike

Program „Osnove geopolitike” namenjen je učenicima koji žele kasnije da upišu političke nauke, geografiju, ekonomiju, jer se kroz ovaj izborni program izučavaju uticaji različitih centara moći, migracije, meka moć.

Metodologija naučnog istraživanja

Program „Metodologija naučnog istraživanja” tretira različite naučne pristupe od eksperimenata do empirijskih studija slučaja. Savremeni gimnazijalci imaju priliku da se tokom ovog izbornog programa upoznaju sa načinima kako da se naučno priđe istraživanju određenih pojava.

Umetnost i dizajn

Program „Umetnost i dizajn” je usmeren na razvijanje kreativnosti i inteligencije, kao i na otvorenost za različite načine izražavanja stavova i osećanja, i posebno utiče na razvijanje estetike i kompetencije za preduzimljivost i orijentaciju ka preduzetništvu.

Obrazovanje za održivi razvoj

Kroz program Obrazovanje za održivi razvoj” učenici se pripremaju da uoče i prepoznaju ekonomske, ekološke i socijalne probleme društva, da pronalaze rešenja za prevazilaženje problema, a nastava ovog programa doprinosi razvoju kompetencije za odgovorno učešće u demokratskom društvu.

Učenici i za izborne programe dobijaju brojčane ocene koje ulaze u prosek. Ocena će zavisiti od angažmana učenika, grupnog rada i produkta istraživanja.

Kako Savremena gimnazija u svom planu i programu za svoje učenike nudi interdisciplinarne časove, izbornim predmetima ova praksa se samo dodatno unapređuje. Uz ovako koncipiranu nastavu, Savremena gimnazija ima još više mogućnosti da svojim učenicima ponudi samo najbolje.

I i II razredNedeljni fond časova
Jezik, mediji i kultura 1
Pojedinac, grupa i društvo 1
Zdravlje i sport 1
Umetnost i dizajn 1

 

III i IV razredNedeljni fond časova
Obrazovanje za održivi razvoj 2
Umetnost i dizajn 2
Primenjene nauke 1 (usmerenje ka medicini, biologiji, hemiji)
2
Osnove geopolitike 2
Metodologija naučnog istraživanja 2
Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.