Projekat o održivom preduzetništvu i metodama obrazovanja

Erasmus+ projekat „Boosting sustainable entrepreneurship and new methodologies in education in SAVREMENA GIMNAZIJA” podrazumeva odlazak nastavnika Savremene gimnazije na mobilnost u Španiju, gde će pohađati dve obuke u centru „Inercia Digital”.

Ova vrsta projekta podrazumeva mobilnost nastavnika, а potom diseminaciju projekta, odnosno širenje znanja i rezultata i primenu znanja stečenih u praksi. Teme koje će se obrađivati u okviru projekta odnose se na metodologiju „okrenutih učionica” i metodologiju koja promoviše održivost i preduzetništvo kao transverzalne kompetencije.

Kurs nastoji da podvuče važnost stvaranja učionice usredsređene na učenika i stoga će se fokusirati na korišćenje digitalnih alata za kreiranje zanimljivih nastavnih video-zapisa i razvijanje interaktivnih, kolaborativnih i praktičnih aktivnosti u učionicama koje neguju veštine samousmerenog učenja. Sa druge strane, metodologija koja promoviše održivost i preduzetništvo kao transverzalne kompetencije podrazumeva negovanje preduzetničkog načina razmišljanja u obrazovnim procesima.

Opšti ciljevi projekta

  • Razumeti i primeniti metodologiju „okrenutih učionica”
  • Uključiti preduzetničke vrednosti u institucionalne strateške ciljeve ne samo kao ekonomske faktore već i u smislu kulturnog i društvenog razvoja i zaštite životne sredine
  • Poboljšati preduzetničke veštine odgovarajući na evropske i globalne zahteve za negovanjem preduzetničkog načina razmišljanja u obrazovnim procesima

Ovim projektom ističe se značaj procesa inovacije u obrazovanju. Nastavnici će tokom obuke proceniti kvalitet obrazovanja prema inovativnim i preduzetničkim parametrima, identifikovati strateške obrazovne ciljeve i uskladiti ih sa inovativnim procedurama i alatima za njihovo postizanje.

Značaj ovog projekta za učenike Savremene gimnazije

  • Podstiču se kreativnost, asertivnost, samopouzdanje i pozitivno razmišljanje.
  • Poboljšava se sposobnost rešavanja sukoba i donošenja odluka.
  • Mladi se ohrabruju da nastave karijeru u STEM i digitalnom svetu.
  • Povećava se motivacija učenika u procesu učenja.
  • Podstiče se preduzetnički način razmišljanja u obrazovnim procesima, što doprinosi razvoju samoefikasnosti, autonomiji, samopoštovanju, kreativnosti i kritičkog mišljenja.
Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.