Zaposleni Savremene gimnazije posetili Španiju u okviru Erasmus+ projekta „Flipped Classroom Methodology”

Pored već zastupljenih savremenih sredstava i pristupa u nastavi, Savremena gimnazija nastoji da dodatno edukuje svoje zaposlene radi što kreativnijeg, prijemčivijeg i, pre svega, kvalitetnijeg prenošenja znanja učenicima.

U okviru Erasmus+ projekta „Flipped Classroom Methodology” profesorka engleskog jezika Olivera Marjanović, profesor geografije Ivan Matejić i profesorka srpskog jezika i književnosti Marija Pilčević Tomašević su zajedno sa profesorima iz Bugarske (srednja škola „Lyuben Karavelov”) pohađali kurs „Izvrnuta učionica” u organizaciji obrazovnog centra „Inercia Digital” (Španija). Ne samo da će u sopstvenom radu koristiti znanja stečena na kursu već će ih preneti drugim kolegama i na taj način širiti znanja i veštine koji omogućavaju profesorima kreativniji, zanimljiviji i kvalitetniji pristup nastavi.

Razvijanje interaktivnih, kolaborativnih i praktičnih aktivnosti u učionici

Zahvaljujući ovom Erasmus+ projektu mobilnosti, imali su mogućnost da sa kolegama iz Bugarske uživaju u petodnevnom učenju na jugu Španije, u Andaluziji. Opšti cilj kursa je da obuči nastavnike i učenike da koriste set digitalnih alata za kreiranje zanimljivih nastavnih video-zapisa i razvijanje interaktivnih, kolaborativnih i praktičnih aktivnosti u učionici koje neguju veštine samousmerenog učenja i sve ostalo što je neophodno za implementaciju metode „Flipped Classroom” („Izvrnuta učionica”).

Polaznici kursa imali su priliku da posete Pedagoški muzej Univerziteta u Huelvi, gde su prošli kroz istoriju nastavnih sredstava, udžbenika, učionica…

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.