STROGI KRITERIJUMI ZA PROFESORE

shlajfna

profesoriNaš tim čine profesori koji poseduju sve kvalitete da učenicima budu i uzori i autoriteti. Posvećeni su i motivisani za to da kod svakog učenika ponaosob stimulišu želju za učenjem, razvojem i napredovanjem. Naši profesori znaju da svako dete ima posebne talente, koji se mogu podstaći odgovarajućim radom i pristupom.

Kriterijumi za rad u našoj školi su izrazito strogi. Od svakog profesora očekujemo niz ličnih i profesionalnih veština, dostojnih ciljeva naše gimnazije.

Profesionalni kvaliteti koje profesor Savremene gimnazije mora da poseduje

 • Napredna pedagoška znanja
 • Napredna znanja upotrebe informacionih tehnologija u učionici
 • Orijentisanost ka mentorskom radu sa učenicima
 • Orijentisanost ka timskom radu
 • Orijentisanost ka saradnji sa roditeljima u obrazovnom i vaspitnom procesu rada u školi
 • Orijentisanost ka interaktivnom radu sa učenicima
 • Posvećenost razvoju timskog i grupnog rada kod učenika
 • Maksimalna posvećenost vaspitnom radu sa učenicima
 • Maksimalna posvećenost praktičnom radu učenika
 • Otvorenost ka usvajanju novih trendova u realizaciji nastave
 • Otvorenost ka prilagođavanju obrazovnim potrebama učenika
 • Sposobnost da uvažava i utiče na razvoj kulturnih i sportskih aktivnosti učenika
 • Sposobnost da ličnim primerom i savetima utiče na razvoj etike učenika

Kriterijumi koje svaki novi profesor mora da ispuni

 • Najmanje VII stepen stručne spreme odgovarajućeg smera
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva u prosveti
 • Poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou CEFR
 • Napredna znanja o upotrebi informacionih tehnologija u učionici
 • Strpljivost, energičnost, komunikativnost i posvećenost poslu
 • Otvorenost ka usvajanju savremenih metodičkih pristupa
 • Psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom
Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.