Kakvo znanje engleskog je potrebno za Kombinovani program

 

U okviru upisne procedure za pohađanje Kombinovanog programa učenici rade test engleskog jezika kako bi se procenio nivo poznavanja stranog jezika. Imajući u vidu da učenici polažu završne Kembridž ispite u drugoj, trećoj i četvrtoj godini na engleskom jeziku, ali i da sve Kembridž predmete slušaju isključivo na engleskom, važno je da imaju dobru osnovu kako bi mogli nesmetano da prate nastavu, koja će im omogućiti da usavrše znanje i na najbolji način iskoriste mogućnosti obrazovanja na engleskom jeziku koje im Savremena gimnazija omogućava. 

Sam test prati svetske standarde  i ne proverava tehničko znanje gramatičkih pravila, već veštine na stranom jeziku koje imaju dalje upotrebne vrednosti u saznajnom procesu. Test je izrađen korišćenjem Kembridž materijala i sastoji se iz 4 dela: razumevanje teksta, razumevanje odslušanog materijala, veštine pisanja i veštine govora na engleskom jeziku. Na ovaj način želimo da na samom početku kod svakog učenika sagledamo koje su njegove jake strane u poznavanju engleskog jezika, kao i da mu damo povratnu informaciju i uputimo u to na koje načine može da unapredi one veštine iz kojih je možda postigao slabije rezultate.

Ukoliko želite da procenite svoje trenutno znanje, pozivamo vas da uradite kratak test engleskog jezika na našem sajtu, a možete da ga iskoristite i za vežbu.

 

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.