RAZVIJANJE KOMPETENCIJA

shlajfna

competence treeGimnazijsko školovanje pruža široko obrazovanje, gotovo uvek podrazumevajući dalje školovanje na visokim školama i fakultetima. Da bi učenici bili spremni za izazove koji su pred njima, potrudili smo se da ih dobro pripremimo. Školovanje u Savremenoj gimnaziji je savršen spoj teorije i prakse, opštih i stručnih znanja, istovremeno pružajući učenicima opštu kulturu i informisanost. Razvijanjem kompetencija neophodnih za intelektualno i emotivno sazrevanje učenika, naša Gimnazija ih sprema ne samo za dalje školovanje već i za stvarne životne situacije.

 

  • Međupredmetne kompetencije

Međupredmetne kompetencije obezbeđuju našim učenicima uspešno snalaženje u svakodnevnom životu i radu. One su rezultat velikog broja aktivnosti, koje se ostvaruju u svim nastavnim predmetima tokom celokupnog gimnazijskog školovanja. Za razvoj ovih kompetencija važni su ne samo nastavni sadržaji već i metode kojima se oni proučavaju, te učenjem dominiraju, pre svega, istraživačke i interaktivne metode, refleksija, kritičko mišljenje, kooperativno učenje, kao i druge metode koje osnažuju učestvovanje učenika u vaspitnoobrazovnom procesu.

  • Kompetencija savršene komunikacije na srpskom jeziku

Zahvaljujući aktivnom i predanom radu na negovanju i razvoju pisane i žive reči, učenici Savremene gimnazije razumeju, koriste i kritički razmišljaju o idejama, činjenicama, osećanjima i stavovima koje izražavaju drugi na srpskom jeziku u usmenom i pisanom obliku. Sposobni su da adekvatno izraze i tumače sopstvene misli, stavove, osećanja, kako pisano tako i usmeno. U Savremenoj gimnaziji učenici aktivno rade na razvoju svojih jezičkih sposobnosti kako bi bez poteškoća, sa uspehom, učestvovali u različitim društvenim i kulturnim situacijama na primeren, konstruktivan i kreativan način.

  • Kompetencija savršene komunikacije na stranom jeziku

Učenje stranih jezika u Savremenoj gimnaziji podrazumeva sposobnost razumevanja, prezentovanja i kritičkog mišljanja o idejama na sličnom nivou kao kod korišćenja maternjeg jezika.

  • Matematičke kompetencije

Zahvaljujući inovativnim metodama za uspešno savlađivanje gradiva matematike, učenici su u stanju da koriste, opišu i objasne matematičke pojmove i procedure, predvide pojave, donose matematički zasnovane odluke i rešavaju probleme u različitim situacijama. Mogu da identifikuju i razumeju ulogu koju matematika ima u savremenom životu i aktivno, konstruktivno i kritički učestvuju u životu zajednice i doprinose razvoju iste.

  • Naučno-tehnološke kompetencije

U Savremenoj gimnaziji učenici uspešno koriste i primenjuju znanje i naučne metode pri prepoznavanju naučnih problema, formulišu naučna objašnjenja pojava i izvode činjenično zasnovane zaključke o naučno relevantnim pitanjima. Oni razumeju nauku kao najznačajniji oblik ljudskog saznanja i delatnosti za razvoj društva, imaju razvijenu svest o načinima na koje nauka i tehnologija oblikuju život u savremenom društvu i razumeju koliko je važno imati odgovoran odnos prema upotrebi naučnih dostignuća za današnje i buduće generacije.

  • Kompetencije za rešavanje problema

Školovanje u Savremenoj gimnaziji omogućava učenicima prepoznavanje, razumevanje i rešavanje problemskih situacija u kojima rešenje nije vidljivo na prvi pogled, a sve to koristeći znanja i veštine stečene u okviru različitih predmeta. Rešavanje problema podrazumeva i spremnost učenika da se angažuju i konstruktivno i promišljeno doprinose rešavanju problema sa kojima se suočava zajednica kojoj pripadaju.

  • Informatičke kompetencije

Učenici Savremene gimnazije kritički usvajaju i koriste znanja iz oblasti informacionih tehnologija, približavajući na taj način stečena znanja potrebama savremenog društva, u cilju ostvarivanja ličnih ciljeva i aktivnosti.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.