PROFESOR KAO AUTORITET I PRIJATELJ

shlajfna

Uspeh učenika često ne zavisi isključivo od njih samih, već i od posvećenosti profesora. Imajući to u vidu, kao predavače u Savremenoj gimnaziji angažovali smo vrhunske stručnjake, koji su pri tom maksimalno predani radu sa učenicima.

Autoritet i prijateljna času 12

Profesori su birani prema strogim kriterijumima, a njihov rad neprestano ocenjuju učenici. Kod nas je zastupljen princip da profesor istovremeno mora da bude i autoritet i prijatelj. Naši profesori su stručni da prenesu znanje i stalno iznalaze nove, nesvakidašnje i zanimljive načine da to čine kako bi učenici zaista usvojili gradivo i bili sposobni da ga reprodukuju i primene u praksi, što je još važnije.

Njihova predavanja nisu zasnovana na monologu sa katedre, koji učenici prate sa vrlo malo pažnje, već su interaktivna i omogućavaju aktivno učešće dece. Naši profesori znaju da prepoznaju kvalitete i osobenosti svakog učenika, da mu pomognu da ih iskaže na najbolji mogući način i motivišu ga da radi na sebi. Profesori u Savremenoj gimnaziji su visokomotivisani za rad sa decom, te su zato i stalno nasmejani i naoružani strpljenjem.

Nastava je problemski postavljena kako bi se omogućilo povezivanje sadržaja jednog predmeta sa drugima i kako bi se razvili kritičko mišljenje i istraživačke sposobnosti kod učenika. Jedna od prednosti jeste i korišćenje elektronskog dnevnika za roditelje i učenike, kroz koji može lako da se prati ne samo uspeh, već i redovnost pohađanja nastave, angažovanje na času i odnos prema radu.

Učenik na prvom mestu

U našoj gimnaziji učenik je u prvom planu. Važno je znati da je svaki profesor dostupan učenicima i po završetku časova, i, zahvaljujući online sistemu komunikacije, u svako doba spreman da odgovori na sva njihova pitanja i nedoumice. Zbog takvog odnosa našim učenicima najčešće nije ni potrebna dopunska nastava, ali ukoliko učenik i njegovi roditelji smatraju da jeste, prema potrebi ćemo je organizovati besplatno.

Mentorski rad je još jedna od prednosti Savremene gimnazije, bez obzira na to da li je reč o učenicima koji imaju poteškoća u savlađivanju gradiva ili o izuzetno naprednim učenicima čiji bi talenat trebalo dodatno razvijati.

Svoju posvećenost nastavnici svakodnevno pokazuju spremnošću da individualno rade sa svakim učenikom van redovne nastave i pomognu mu da brzo i lako prevaziđe svaki problem. Zahvaljujući tome, roditelji više neće morati da izdvajaju novac za privatne časove, a učenici će svoje slobodno vreme imati samo za sebe – za sport, zabavu, čitanje...

Takođe, ukoliko procene da učenik pokazuje izuzetan talenat za pojedine predmete, mentori će mu posvetiti vreme kako bi mu pomogli da razvije svoj talenat i uspešno učestvuje na takmičenjima iz tih oblasti.

Kontinuirano praćenje obrazovnih potreba učenika

Naši profesori su kvalifikovani da prepoznaju specifičnosti i razlike kod učenika i da na njih reaguju na odgovarajući način, uz savete školskog psihologa i pedagoga.

Smatramo da svako dete može da postigne zacrtani cilj, ali smo svesni i toga da je svako dete specifično prema svojim obrazovnim potrebama i interesovanjima. Bez obzira da li je reč o posebnim talentima koje učenik pokazuje ili o otežanom savladavanju određenog gradiva, naši profesori su sposobni da to prepoznaju i individualno rade sa njim.

Gimnazija je u obavezi da roditelje blagovremeno obavesti, konsultuje se sa njima i uključi ih u donošenje odluke o načinu daljeg školovanja njihovog deteta.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.