Projekat „Together”

Tema projekta „Together” je service-learning, jedinstveni obrazovni pristup koji ciljeve učenja kombinuje sa radom u zajednici kako bi se postiglo praktično usvajanje znanja, uz ispunjenje društvenih potreba. Service-learning nije volontiranje, koje je sporadično i na dobrovoljnoj osnovi, već je metoda koja je sistemski inkorporirana u školski program i razvija dugoročni odnos između škole i zajednice. 

U ovom projektu učenici se izvode iz učionica i stavljaju u stvarne životne situacije uspostavljanjem programa kulturnih usluga od koristi za zajednicu, kao što su metode digitalizacije kulturnih dobara: 3D model​ovanje​, sastavljanje digitalnih kataloga, razvoj digitalnih promotivnih materijala, video-produkcija, digitalno pripovedanje priča i ​veb-oglašavanje. 

Kroz ovaj projekat će učenici Savremene gimnazije ostvariti saradnju sa Muzejom nauke i tehnike.

Partneri na projektu su Berlin Cosmopolitan School (Nemačka), Agrupamento de Escolas José Estevão (Portugalija), Budakov Films Eood  (Bugarska), A & A Emphasys Interactive Solutions (Kipar), European Association of Geographers (Belgija), Politeknika Ikastegia Txorierri (Španija) i Eurocrea Merchant (Italija).

Cilj projekta „Together” jeste postizanje sledećih rezultata:

  • transformacija škola u „otvorene organizacije za učenje” koje postaju središta kulturnog znanja (Cultural Hub) za celu zajednicu i uspostavljaju redovnu saradnju sa lokalnim akterima (muzeji, pozorišta itd.) kroz ispunjavanje zahteva društva i stvaranje društvene vrednosti;
  • osvežavanje školskog programa humanističkih predmeta;
  • osposobljavanje učenika da postanu aktivni i informisani građani koji se zalažu za nacionalne vrednosti, učestvuju u građanskom životu i rade za opšte dobro.

​Značaj ovog projekta za učenike Savremene gimnazije:

  • učenici umesto digitalnih konzumenata postaju digitalni stvaraoci; ​
  • olakšava se prolazak učenika kroz pubertet;
  • razvijaju se interpersonalne i komunikacijske veštine, problem solving, ​inicijativa, aktivno građanstvo, etičko rezonovanje i socijalno i političko razumevanje​;
  • podstiču se motivacija i samoregulacija za učenje.
Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.