OPŠTI NACIONALNI SMER

OPŠTI NACIONALNI SMER

Opšti nacionalni smer zasnovan je na Nacionalnom programu, osnovnom programu školovanja u Savremenoj gimnaziji, koji se zasniva na zvaničnom nastavnom planu i programu koji važi u Republici Srbiji, ali je dopunjen i unapređen naprednom metodikom kako bi naši učenici dobili što kvalitetnije i savremenije obrazovanje.

U tom cilju zadržani su i unapređeni najbolji elementi postojećeg sistema obrazovanja, kao što su fundamentalne i kvalitetne tradicionalne vrednosti i negovanje maternjeg jezika, dok su istovremeno iz nastavnog procesa izostavljene sve njegove zastarele i često kritikovane odlike.

Podsticanje kreativnosti i razvijanje školskih i životnih veština

Negovanjem maternjeg jezika, ali i svetske kulture i baštine kod učenika Opšteg Nacionalnog smera želimo da razvijemo svest o životu u demokratski uređenom i humanom društvu, zasnovanom na poštovanju ljudskih i građanskih prava.

Pogledajte plan i program »

Savremena gimnazija veruje u budućnost multilingvizma, pa svojim učenicima pruža mogućnost usavršavanja ne samo dva strana jezika, već i dodatnih jezika, shodno individualnom afinitetu i interesovanju. Nastava prirodnih nauka u našoj školi realizuje se uz primenu najsavremenije pedagogije ‒ povezivanjem teorijskog koncepta sa praktičnom primenom znanja.

Ovakav pristup nastavi podstiče kreativno mišljenje i unapređuje veštine analize i sinteze, koje su učenicima potrebne ne samo kao školske, već i kao životne veštine.

Opšti nacionalni smer: Inovativan i zanimljiv pristup obrazovanju

Pristup nastavi i prenošenje znanja učenicima Opšteg nacionalnog smera su stvarno drugačiji i kreativni. Neprestano unapređujemo nastavne materijale, koristimo nove tehnologije kako bifsmo obrazovni proces učinili što inovativnijim i zanimljivijim, naši profesori se konstantno usavršavaju i osavremenjuju svoje pristupe radu, a učenici su uvek u centru nastave.

Kroz individualni, timski i mentorski rad postižu se maksimalni rezultati. Stoga je nastava na Opštem nacionalnom smeru organizovana na način da profesori mogu dobro da se upoznaju sa svakim od učenika, da se posvete svakome od njih i otkriju njihove talente ili eventualne poteškoće u procesu učenja. Zato je Opšto nacionalni smer Savremene gimnazije pravi izbor za učenike koji žele više od svog obrazovanja.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.