Redovni izveštaji o aktivnostima i uspehu učenika

U edukativnom procesu učestvuju svi – profesori, učenici i njihovi roditelji. Kako bi roditelji bili aktivni i ravnopravni učesnici u školovanju deteta, potrebno je da budu redovno informisani o svim aktivnostima koje se dešavaju u životu učenika. S druge strane, za učenike je veoma važno da imaju povratnu informaciju o svom znanju i napretku, kako bi pravilno usmerili svoje učenje u budućnosti.

Iz ovih razloga, u Savremenoj gimnaziji razvijen je sistem izveštaja – na nedeljnom nivou i na nivou polugodišta, koji učenicima i roditeljima pruža uvid u ocene, vladanje, angažovanje i postignute rezultate u različitim školskim aktivnostima.

Nedeljni izveštaj o školskim aktivnostima

Nedeljni izveštajSvakog petka, učenici i roditelji na mejl dobijaju nedeljni izveštaj o školskim aktivnostima učenika. U izveštaju su na slikovit način prikazane brojne korisne informacije o angažovanju i uspehu učenika u toku prethodne nedelje.

Nedeljni izveštaj o školskim aktivnostima učenika sadrži podatke kao što su ocene učenika, prisustvovanje nastavi, aktivnost učenika na bonus kursevima na DL platformi, kao i statistika o urađenim i neurađenim domaćim zadacima. Sve ove informacije prikazane su na jasan i pregledan način, pa tako učenici i roditelji lako mogu da uoče oblasti u kojima su učenici uspešniji, i razlikuju ih od onih u kojima bi trebalo da budu aktivniji.

Report cards – izveštaj o uspehu

Izveštaj o uspehu prikazuje ocene i uspeh učenika ostvaren u proteklom polugodištu. U ovom izveštaju nalaze se i preporuke i mišljenja svih profesora o tome koliko se učenik zalagao u okviru časova iz konkretnog predmeta i na koji način bi trebalo da usmeri svoje aktivnosti u budućnosti.

U izveštaju o uspehu učenika, pored zaključene ocene iz predmeta, nalaze se i pojedinačne ocene za znanje i za trud, kao i pohvale i predlozi profesora o angažovanju učenika, koji će omogućiti još bolje i zapaženije rezultate u daljem radu.

Zašto su izveštaji toliko korisni?

Izveštaji o aktivnostima i uspehu učenika imaju višestruki značaj kako za učenike, tako i za njihove roditelje i profesore. Nedeljnim izveštajima i onim na kraju polugodišta postiže se transparentnost u radu učenika, ali i profesora.

Zahvaljujući ovim izveštajima učenici mogu da:

  • na brz i lak način uoče kom predmetu bi trebalo da posvete više pažnje,
  • imaju pregled ocena, školskih obaveza i aktivnosti,
  • dobiju smernice kako da pristupe predmetu kako bi ostvarili bolje rezultate,
  • dobiju preporuke za dalji rad i osiguraju veći uspeh u celokupnom školovanju.

Roditelji pomoću izveštaja imaju priliku da:

  • prate promene u znanju i ponašanju učenika,
  • usmere dete i pruže mu podršku ukoliko je potrebno da prevaziđe određene poteškoće,
  • aktivno učestvuju u obrazovno-vaspitnom procesu,
  • imaju uvid u slikovit prikaz napretka učenika.

Grafički prikaz školskih aktivnosti koji izveštaji nude najbolji je način da učenici i roditelji uvek budu u toku sa školskim angažovanjem učenika. Na ovaj način, zajedno sa profesorima, oni rade na razvijanju pametnih, inovativnih i svestranih ličnosti sa izgrađenim kritičkim mišljenjem, kakve svi savremeni gimnazijalci teže da postanu.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.