TABLET U NASTAVI

shlajfna

 

tableti u nastaviZamislite da sve što vam je potrebno od knjiga, svezaka i pribora za učenje možete smestiti u jednu elektronsku svesku! U njoj vežbate zadatke iz matematike, čitate lektiru iz srpskog onlajn, učite geografiju pomoću Google Earth aplikacije, a istoriju uz pomoć animacija i video-igrica… Na raspolaganju vam je niz različitih aplikacija.

Svaki čas je kombinacija zabave i učenja, a na kraju postižete mnogo bolje rezultate, jer uživate u onome što učite. Upravo ovako izgleda nastava u našoj Gimnaziji!

Da bi im učenje bilo još lakše, brže i zanimljivije, učenici Gimnazije koriste elektronske sveske na tabletima, tako da mogu da uče gde god da se nalaze – jedini uslov za ovakvu prednost u učenju je internet konekcija. Uz elektronsku svesku možete učiti bilo kada i bilo gde. Zahvaljujući ovim inovacijama, nastava u Gimnaziji je postala još naprednija, kvalitetnija i interesantnija.

Osnov kvalitetne i uspešne nastave je zadovoljstvo učenika i radost zbog naučenog, kvalitetno znanje i povezanost učenika, kako sa nastavnicima tako i međusobno. Upravo elektronske sveske su nam pružile sve ovo. Uvođenje elektronskih svezaka u nastavu nije umanjilo ozbiljnost nastavnog procesa, naprotiv. Pospešivši aktivnost i interesovanje učenika, nastava je postala plodotvornija, a ocene bolje.

Prednosti korišćenja elektronskih svezaka u nastavi su brojne, a samo neke od njih su da đaci mogu da koriste fotografije i video-snimke na času, nastava se odvija brže, za učenje se koriste brojne zanimljive aplikacije, svi sadržaji su dostupni onlajn gde god da se učenici nalaze, a takođe mogu stalno komunicirati sa svojim profesorima.

Sve ovo donelo nam je mnogo uspešniju, kvalitetniju, ali i interesantniju nastavu.

 • Uz elektronsku svesku možete zajedno sa drugarima iz odeljenja učiti i razmenjivati informacije u svakom trenutku u okviru raznih foruma i pričaonica.
 • Možete slušati i gledati onlajn predavanja, govore, dramske predstave, video-snimke...
 • U svakom trenutku preko interneta možete pristupiti elektronskim knjigama, istraživačkim radovima i svim drugim korisnim informacijama koje vas interesuju.
 • Uz pomoć elektronske sveske, virtuelno možete posetiti svaki muzej, galeriju ili bilo koju drugu kulturno-istorijsku znamenitost. Iako ste u Beogradu, za sekund se možete naći u bilo kojoj evropskoj ili svetskoj metropoli i upoznati je.
 • Na času, preko elektronske sveske, možete gledati filmove ili prezentacije onlajn o svim značajnim delima, i uz uživanje i zabavu se upoznavati sa životima i delima najznamenitijih stručnjaka iz raznih oblasti umetnosti i nauke.
 • Uz YouTube kanal, svaka pesma ili odlomak iz romana, kada ih uživo čujete, biće vam bliži i interesantniji, nego kada ih čitate.
 • Elektronska sveska će vam olakšati učenje uz pomoć velikog broja popularnih aplikacija koje će svaku nastavnu jedinicu učiniti izuzetno interesantnom.
 • Među našim učenicima, omiljene aplikacije u elektronskoj svesci su: Kingsoft Office, Nearpod, YouTube, GIF Creator, Edmodo, Great Battles Medieval, Gmail, Google Drive, Webmaster lite, Stop Motion Maker, Google Earth, PhotoShop, PS Touch, Video Maker… Svaka od njih doprinela je da budu bolji đaci.

Na časove sa osmehom

Prednosti elektronske sveske su mnogobrojne, a učenicima je kao sredstvo rada na času potreban samo tablet računar i internet konekcija. Rezultati su mnogobrojni i izuzetni.

 • Ubrzanje procesa vođenja beležaka na času.
 • Profesor u svakom trenutku ima  uvid u rad učenika na času, odnosno posle svakog časa može da pristupi sadržaju elektronske sveske, da u vidu komentara, da svoje sugestije, korekcije, da pregleda domaći zadatak, itd.
 • Nedostatak beleški iz određenog predmeta usled odsustva sa nastave se na lak i jednostavan način može nadoknaditi, gde učenik neće gubiti vreme na dugotrajno prepisivanje beleški.
 • Svaki domaći zadatak se radi sa lakoćom. Uz pomoć elektronske sveske učenici veliki broj zadataka rade zajedno.
 • Socijalni aspekt je posebno važan jer  komunikacija utiče na motivaciju učenika, kao i na osećaj sigurnosti i zadovoljstva zbog učestvovanja u grupnim oblicima nastave.

Idealan školski čas je onaj za vreme kojeg naučite sve što treba, i više od toga, ali LAKO i SA ZADOVOLJSTVOM.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.