Erasmus+

Erasmus+ je vodeći program Evropske unije u oblasti obrazovanja, mladih i sporta. U oblasti obrazovanja cilj ovog programa je da unapredi i podrži razvoj svih nivoa obrazovanja, ojača vezu između neformalnog i formalnog učenja i osnaži vezu obrazovanja sa svetom rada.

U fokusu Erasmus+ programa je jačanje potencijala mladih za aktivno učestvovanje u društvu i razvoj liderskih veština, solidarnosti i razumevanja. 

Savremena gimnazija učesnik međunarodnih projekata u okviru Erasmus+ programa

„Together”

Projekat „Together” u svom fokusu ima service-learning, specifičan obrazovni pristup koji udružuje ciljeve učenja sa radom u zajednici kako bi se postiglo praktično usvajanje znanja, uz ispunjenje društvenih potreba.   Učenici se kroz ovaj projekat izvode iz učionica i stavljaju u stvarne životne situacije uspostavljanjem programa kulturnih usluga koje su od koristi za zajednicu, kao što su metode digitalizacije kulturnih dobara: 3D model​ovanje​, sastavljanje digitalnih kataloga, razvoj digitalnih promotivnih materijala, video-produkcija, digitalno pripovedanje priča i ​veb-oglašavanje.
Više o projektu >>

„Boosting sustainable entrepreneurship and new methodologies in education in SAVREMENA GIMNAZIJA”

Projekat „Boosting sustainable entrepreneurship and new methodologies in education in SAVREMENA GIMNAZIJA” podrazumeva odlazak nastavnika Savremene gimnazije na mobilnost u Španiju, gde će pohađati dve obuke u centru „Inercia Digital”. Ova vrsta projekta podrazumeva mobilnost nastavnika, а potom diseminaciju projekta, odnosno širenje znanja i rezultata i primenu znanja stečenih u praksi. Teme koje će se obrađivati u okviru projekta odnose se na metodologiju „okrenutih učionica” i metodologiju koja promoviše održivost i preduzetništvo kao transverzalne kompetencije.
Više o projektu >>

Projekat LEAF

U saradnji sa partnerima iz Rumunije, Grčke, Francuske, Italije i Hrvatske, LINK edu alijansa je dobila priliku da realizuje dvogodišnji Erasmus+ projekat „Learn biodiversity through Environmental Action For the community – LEAF” („Naučite o biodiverzitetu kroz ekološku akciju za zajednicu – LEAF”), koji se bavi proširivanjem kapaciteta nastavnika i učenika kada je reč o životnoj sredini i borbi protiv klimatskih promena kroz servisno učenje (SL) i Citizen Science. Cilj projekta je razvoj inovativne metodologije za angažovanje učenika u zajednici radi praćenja, tj. monitoringa biodiverziteta biljaka, a u skladu sa principima servisnog učenja. Kroz ovaj projekat i primenu inovativne metodologije, zasnovane na projektnom učenju i upotrebi WE LAB uređaja, poboljšaće se kvalitet usvajanja STEM veština i znanja kod učenika srednjih škola.
Više o projektu >>

Projekat „GARDENS”

U eri digitalizacije i sve veće svesti o održivosti, Savremena gimnazija nastavlja da postavlja standarde u obrazovnom sektoru. Ovog puta škola je deo ambicioznog međunarodnog Erazmus+ projekta pod nazivom GARDENS, čiji je cilj da kroz hibridne obrazovne šeme podstakne ekološki održive i zdrave navike ishrane među srednjoškolskom populacijom. GARDENS je inovativni projekat koji okuplja škole i obrazovne institucije iz različitih evropskih zemalja sa ciljem promovisanja održivih praksi i zdrave ishrane. Projekat koristi digitalne alate i metode, uključujući razvoj mobilne aplikacije, kao i terenske aktivnosti i istraživanja. Učešće u projektu GARDENS omogućava Savremenoj gimnaziji da pokaže svoju predanost održivosti i inovacijama, ali i da pruži svojim učenicima jedinstvenu priliku za međunarodnu saradnju i sticanje praktičnih veština koje su relevantne za 21. vek.
Više o projektu >>

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.