Profesori Savremene podelili svoja znanja i iskustva stečena u okviru Erasmus+ projekta „Flipped Classroom Methodology”, a potom realizovali interdisciplinarni projekat

U okviru Erasmus+ projekta „Flipped Classroom Methodology” profesorka engleskog jezika Olivera Marjanović, profesor geografije Ivan Matejić i profesorka srpskog jezika i književnosti Marija Pilčević Tomašević pohađali su kurs „Izvrnuta učionica” u organizaciji obrazovnog centra „Inercia Digital” (Španija).

Znanja i iskustva stečena na kursu podelili su sa svojim kolegama u Savremenoj, ali i sa kolegama iz drugih škola u Srbiji, održavši onlajn-predavanje profesorima u organizaciji Instituta za moderno obrazovanje.

Pomenuti profesori su tokom pohađanja kursa i nakon njega planirali, a potom i realizovali interdisciplinarni projekat (Srpski jezik i književnost, Engleski jezik, Španski jezik, Geografija i Računarstvo i informatika) sa svojim učenicima, primenivši stečeno i prošireno znanje o metodi izvrnute učionice. Projekat je bio zasnovan na principu izvrnute učionice, ali kombinovan je i sa drugim bliskim metodama rada.

U njemu je učestvovalo dvadesetoro učenika iz četiri odeljenja: II-2, II-3, III-5 i III-6. Učenici su uspešno završili sve aktivnosti i ocenjeni su iz svih pomenutih predmeta.

Opis projekta

Uslov za odabir učenika za projekat bio je da pohađaju španski jezik. Iz svakog odeljenja odabrano je po petoro učenika, koji su činili grupu. Profesori su tokom boravka u Španiji pripremili video-snimke u kojima je opisan projekat i dat audio-vizuelni uvod u ono što učenike očekuje. Učenicima je najpre predočen video-materijal:

U okviru svakog pojedinačnog predmeta zadaci učenika bili su sledeći:

 • geografija: itinerer (tekst), planiranje, Gugl mape;
 • srpski jezik i književnost: itinerer (tekst), tekstovi o lokacijama;
 • engleski jezik: itinerer (tekst), tekstovi o lokacijama;
 • španski jezik: itinerer (tekst), tekstovi o lokacijama;
 • računarstvo i informatika: budžet, kalkulacija, istraživanje.

Vrednovanje i ocenjivanje predmeta vršili su se prema utvrđenim bodovnim skalama i kriterijumima koji su se nalazili na linkovima predmeta u tabeli podeljenoj sa učenicima.

Nepromenljivi elementi projekta bili su unapred određeni činioci:

 • definisane su tri lokacije – gradovi Madrid, Sevilja i Uelva, kao i broj lokaliteta u njima (po četiri);
 • budžet je unapred određen i ukupna vrednost je bila 1.500 evra po članu tima (ukupno 7.500 evra), za dodeljeni budžet trebalo je da učenici isplaniraju putovanje i sve njegove segmente (avionske karte, smeštaj, hrana, prevoz, ulaznice, takse i dr.);
 • trajanje putovanja nije smelo biti kraće od pet dana niti duže od osam dana;
 • tekstovi o lokalitetima morali su imati između 150 i 200 reči.

Ostali elementi projekta bili su slobodni i promenljivi u zavisnosti od procene i odluke učenika:

 • odabir lokaliteta u okviru gradova, po četiri za svaki (ukupno 12);
 • odabir načina putovanja, smeštaja i svega u vezi sa samim boravkom i načinom kretanja;
 • odabir fotografija i sadržaja teksta o lokalitetima;
 • način označavanja na Gugl mapama (promena takozvane čiode);
 • individualni troškovi (dodatna hrana, obilasci, izlasci, pokloni i dr.) – nije bilo obavezno prikazati ih u okviru budžeta.

Postojali su i bonus zadaci za svaki predmet. Nije bilo obavezno uraditi ih, ali mogli su doneti dodatne poene. U okviru engleskog, španskog i srpskog jezika i književnosti trebalo je odgovoriti na pitanje na osnovu videa i time svom timu obezbediti tri dodatna boda, dok je iz geografije takođe na osnovu videa trebalo odrediti lokaciju na kojoj se profesor geografije nalazi i time obezbediti dodatne bodove.

Finalni produkt projekta

Projekat se smatrao uspešno realizovanim ukoliko su timovi predali:

 • Gugl mape sa lokacijama;
 • itinerer (plan puta);
 • budžet;
 • izvore i literaturu.

Svaki tekst o lokalitetima morao je biti proizvod zajedničkog istraživačkog rada, napisan rečima učenika uz korišćenje preporučene dostupne literature i izvora. Njihovo ispisivanje podrazumevalo je enciklopedijski, naučni stil, bez preterane upotrebe turističkih fraza. Cilj teksta nije bio privlačenje posetilaca, već saznavanje osnovnih informacija.

U realizaciji projekta uživali su i učenici i profesori. I jedni i drugi spremni su za novu, savremenu, stvarno drugačiju avanturu!

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.