Interdisciplinarna projektna nastava učenika Kombinovanog programa

Profesori Savremene gimnazije u svom radu posvećuju mnogo pažnje projektima i projektnoj nastavi u težnji da prati najsavremenije trendove u obrazovanju, koji insistiraju na razvijanju kompetencija kod učenika.

Kako bi se što bolje pripremili za akademske zadatke, ali i svet rada koji ih očekuje, neophodno je da učenici nauče kako da znanje koje steknu u nastavnom procesu objedine i stave u funkciju postizanja rezultata, bilo da je taj rezultat prezentacija, konkretan proizvod, aplikacija ili njihov budući CV. 

Baš zato su učenici Kombinovanog programa, koji časove u školi imaju na srpskom i engleskom, odlučili da jednu školsku godinu posvete i zanimljivim, drugačijim zadacima, nesvakidašnjim za svakodnevnu nastavu.

Slatke misliJezički projekti najzahtevniji, ali i najzanimljiviji

Neki od najinteresantnijih projekata i za učenike i za profesore u Savremenoj gimnaziji su interdisciplinarni bilingvalni projekti, koji ne samo da insistiraju na međupredmetnoj korelaciji već promovišu i usavršavanje jezičkih veština.

Učenici koriste znanja iz nastavnih predmeta na engleskom jeziku čime proširuju svoj rečnik, ali, još bitnije, koriste ga na svrsishodan i konstruktivan način u javnom, obrazovnom i profesionalnom kontekstu.

Inovativnost u rešavanju problema

Pored komunikacije, važan element u projektnoj nastavi jeste razvijanje kompetencija za rešavanje problema. Postavljajući pred učenike projektne zadatke i zahteve, oni dolaze u poziciju da angažuju svoje individualne kapacitete i druge resurse kako bi došli do odgovarajućeg rešenja.

Na ovaj način učenik spoznaje kako da razvija kritičko mišljenje bazirajući se na stečeno znanje i svoje intelektualne, emotivne i socijalne sposobnosti. 

IT neophodan deo savremenih projekata

Većina projekata zahteva korišćenje informacionih tehnologija, tj. podrazumeva razvoj digitalnih kompetencija, pa učenici upotrebljavaju ne samo uređaje poput računara i ajpedova već i velik broj softverskih programa i aplikacija kao što su Lucidpress, ThingLink, Canva, Facebook i tom prilikom stiču veštine potrebne za funkcionisanje u savremenom društvu.

Nezaobilazan timski rad

Veoma važan aspekt projekata jeste razvijanje saradnje među učenicima. 

Savremeni gimnazijalci postaju kolege koje rade na zajedničkom poduhvatu i dolaze do konstruktivnog i kreativnog rešenja stvarajući podsticajni duh međusobnog poštovanja, ravnopravnosti i timskog rada. 

Kreativni jezički zadaci

Najveća vrednost ovakvog rada leži u tome što se učenici uče podeli odgovornosti, ispunjavanju zadataka u datim vremenskim okvirima, prevazilaženju sopstvenih razlika zarad višeg cilja, davanju doprinosa, poštovanju mišljenja i stavova drugih, preispitivanju i vrednovanju sopstvenog i tuđeg rada.

Ove projekte su savremeni učenici uspešno izneli

Neki od projekata koji su izazvali najveće interesovanje kod učenika, a samim tim dali i najbolje rezultate su: 

  • Radio-emisija – imaginarni intervju sa poznatom ličnošću, 
  • Životinjska farma – srpsko-engleski pogled na Orvelovu književnu predstavu Ruske revolucije, 
  • Upoznajmo nobelovce i one koje bi to trebalo da budu
  • Edukativni Beograd – osmislimo plan ekskurzije, 
  • Luj XVI je kriv za izdaju
  • Kako do posla – CV, motivaciono pismo, test, intervju, 
  • Vremenski izveštaj – spoj latinskog, geografije i engleskog, 
  • Magazin Ćao, šećeru – projektni zadatak u okviru Savremenijade.

Interaktivni projekti

Pregršt novih ideja koje čekaju na realizaciju

Kao škola koja prati najmodernije trendove u obrazovanju i koja se trudi da učenike što bolje pripremi za realne životne situacije, Savremena gimnazija nastavlja sa ovakvim pristupom i sprema nove, još zanimljivije i izazovnije projekte za savremene učenike. 

Svojim kreativnim i veoma zanimljivim rezultatima učenici su podigli očekivanja svojih profesora na još viši nivo. Sigurni smo da će ih učenici ne samo opravdati već i nas iznenaditi odgovornošću i preduzimljivošću i ove školske godine.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.