TEST ZA RODITELJE

Nadamo se da će Vam ovaj test dati mogućnost da iskažete svoje mišljenje i saznate da li je Savremena gimnazija pravo mesto za Vaše dete.

Na osnovu Vaših odgovora dobićete našu stručnu procenu u roku od najviše 24 sata.


  1. Šta želite da gimnazija pruži Vama i Vašem detetu?
  Izaberite jedan ili više odgovora.

 • Ostalo

  2. Profesionalna budućnost Vašeg deteta zavisi od dobrog obrazovanja.
  Izaberite jedan odgovor.

  3. Dobro obrazovanje Vašeg deteta zavisi od:
  Izaberite jedan ili više odgovora.

 • Ostalo

  4. Dobra opremljenost škole utiče na motivaciju Vašeg deteta da bolje uči.
  Izaberite jedan odgovor.

  5. Kvalitet nastave zavisi od:
  Rangirajte odgovore od 1 (najmanje važno) do 5 (najvažnije)

  12345
  Sadržaja časa
  Stručnosti profesora
  Opremljenosti učionica
  Kvaliteta udžbenika
  Motivisanosti učenika

  6. Profesori koji predaju u školi moraju biti izabrani po:
  Izaberite jedan ili više odgovora.

 • Ostalo

  7. Za kvalitetnu nastavu potrebno je da profesori budu:
  Rangirajte odgovore od 1 (najmanje važno) do 5 (najvažnije)

  12345
  Stručni
  Iskusni
  Strogi
  Pravedni
  Poštovani

  8. Visoki akademski zahtevi su bitni za nastavak školovanja.
  Izaberite jedan odgovor.

  9. Akademski zahtevi su visoki ako:
  Izaberite jedan ili više odgovora.

 • Ostalo

  10. Koje od dodatnih aktivnosti su važne za Vas i Vaše dete?
  Izaberite jedan ili više odgovora.

 • Ostalo

  11. Koje od dodatnih usluga su važne za Vas i Vaše dete?
  Izaberite jedan ili više odgovora.

 • Ostalo

  12. Jednako kao i po pitanju znanja, važno je da se dete razvija i fizički.
  Izaberite jedan odgovor.

  13. Jednako kao i po pitanju znanja, važno je da dete razvija i razne druge životne veštine.
  Izaberite jedan odgovor.

  14. Važno je da roditelj ima uvid u napredovanje i vladanje svog deteta pristupom elektronskom dnevniku.
  Izaberite jedan odgovor.

  15. Važno je da roditelj ima uvid u napredovanje i vladanje svog deteta kroz komunikaciju sa odeljenjskim starešinom.
  Izaberite jedan odgovor.

  16. Srednje privatne škole namenjene su samo deci bogatih ljudi.
  Izaberite jedan odgovor.

  17. Važno je ko „stoji“ iza škole.
  Izaberite jedan odgovor.

  18. Da li verujete da je Savremena gimnazija pravi izbor za Vaše dete?
  Izaberite jedan odgovor.

 • Savremena gimnazija

  Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

  Kliknite na ovaj link da se prijavite »
  Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
  Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.