INTERAKTIVNE TABLE

shlajfna

 

Image converted using ifftoanyPrimena elektronskih interaktivnih tabli, koje su još poznate i kao elektronske bele table, pametne table ili interaktivne multimedijalne table, pretvara tradicionalnu predavačko-reproduktivnu nastavu u interaktivnu nastavu koja odgovara obrazovnim potrebama savremenog učenika i dovodi do postizanja željenih ishoda učenja, koji su u skladu sa zahtevima modernog društva. Ovaj vid nastave u Savremenoj gimnaziji, koja je Future ready school, obezbeđuje:

 • bolju motivisanost učenika i lakše održavanje njihove pažnje;
 • veću aktivnost učenika, umesto da budu koncentrisani na beleženje;
 • obogaćivanje sadržaja nastave različitim izvorima;
 • razvoj funkcionalnih sposobnosti učenika.

Uvođenje interaktivne elektronske table u nastavu čini predavanja i proces učenja atraktivnijim, dinamičnijim i sadržajnijim. Nastavnicima omogućava veću kreativnost u sastavljanju nastavnih materijala, olakšava im proces čuvanja, izmena i prosleđivanja materijala učenicima, a učenicima pomaže da se potpunije uključe u proces učenja. Učenici više ne moraju da brinu o beleškama ili da se trude da održavaju pažnju, jer se na ovaj način pre svega podstiče njihova motivacija za aktivnim učešćem u procesu učenja.

interactive whiteboard 2Upotreba interaktivne table pri kreiranju materijala za nastavu omogućava nastavniku korišćenje dokumenata iz različitih programa na radnoj površini, markiranje, uvećanje teksta, naglašavanje funkcijom „reflektor“ i druge mogućnosti, koje se koriste da bi se u fokus stavili bitni sadržaji. Takođe je moguće i čuvanje svih unetih izmena koje su nastale u toku predavanja ili pak zadržavanje prezentacije u prvobitnom obliku kako bi pri sledećem predavanju proces predavanja išao drugim putem, shodno potrebama učenika. Na interaktivnim tablama se može, uz pomoć takozvanih olovaka ili pak prsta, zaokruživati, pisati ili crtati različiti oblici koji se lako mogu prepoznati i kao pravilni geometrijski oblici po potrebi, a jednostavnim pokretima se može vršiti i raspoređivanje datih elemenata po površini, tj. tabli, što je naročito korisno pri šematskim prikazima.

Prednosti korišćenja interaktivnih tabli u nastavi su mnogobrojne:

 • omogućavaju veću aktivnost učenika u nastavnom procesu;
 • pružaju veću raznovrsnost sadržaja i metoda u nastavi;
 • daju veću mogućnost prilagođavanja učenika različitim stilovima učenja;
 • omogućavaju lakše razumevanje komplikovanijih zadataka zahvaljujući jasnijim, dinamičnijim i efikasnijim prezentacijama;
 • pomažu razvijanje digitalnih veština učenika;
 • daju veću kreativnost;
 • veću motivaciju za učenje.
Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.