Usavršavanje profesora na internim radionicama

S epitetom Future Ready škole, Savremena gimnazija ne samo da ulaže napor u stvaranje motivišuće sredine za usavršavanje svojih učenika već se konstantno trudi da svoje profesore obogati dodatnim znanjima i veštinama.

Pred početak svake školske godine u prostorijama škole održava se niz radionica koje će profesorima odgovoriti na sve profesionalne potrebe i pomoći im da se usavrše i stvore još bolji odnos sa učenicima.

Interne radionice za profesore Savremene gimnazije

Stvarno drugačiji profesori

Profesori Savremene gimnazije su mladi, visokoobrazovani ljudi koji su završili master ili doktorske studije i imaju pregršt iskustva u radu u osnovnim i srednjim školama, na fakultetima, kao i u naučnim institutima u Srbiji i inostranstvu. Tečno govore srpski i engleski jezik, ali i mnoge druge jezike.

Uz moderne načine predavanja i korišćenje najsavremenije tehnologije u učionici, poput iPada, tableta, laptopova, interaktivnih tabli i stolova, 3D olovki, skenera i štampača i mnogih drugih pametnih uređaja, savremeni profesori u pametnim učionicama s lakoćom prenose znanje novim generacijama.

Korisna i zanimljiva predavanja

Teme koje su zastupljene na ovim radionicama pomažu profesorima Savremene gimnazije da unaprede poznavanje tehnika efikasnog prenošenja znanja i vrednosti, kao i negovanja pozitivne atmosfere. Profesori će na taj način obogatiti svoje metode predavanja i usvojiti nova praktična znanja i veštine korisne za svakodnevni rad sa savremenim gimnazijalcima.

Teme prilagođene svakom programu

Svi profesori Savremene gimnazije učestvuju u radionicama koje su prilagođene programu na kom predaju. Teme koje se obrađuju svrstane su u četiri grupe: jačanje kapaciteta, podizanje samopouzdanja, razvijanje kreativnosti i usvajanje inovacija.

Usavršavanje profesora

Jačanje kapaciteta: admin tim i procedure u školi, ponašanje učenika, odeljenjsko starešinstvo i mentorstvo, planiranje nastave.

Podizanje samopouzdanja: veštine uspešne komunikacije, građenje autoriteta i kompetencija nastavnika, problemi u učenju kod učenika (disleksija i disgrafija), pravopis i poslovna korespondencija.

Razvijanje kreativnosti: načini ocenjivanja i vrednovanja znanja učenika, interdisciplinarna nastava, izrada i ocenjivanje testova, struktura i dinamika časa i rad u grupama.

Usvajanje inovacija: Google i ostale obrazovne aplikacije za bolje učenje, upotreba interaktivne table u nastavi i elektronski dnevnik.

Neke od radionica za profesore su:

 • Refleksivna praksa u funkciji profesionalnog razvoja nastavnika,
 • Metodička radionica – savremeni modeli nastave,
 • Odeljenjsko starešinstvo – profesor u najvažnijoj ulozi,
 • Upoznavanje sa školskom administracijom i procedurama ne mora biti dosadno,
 • Klik, dva i GOTOVO,
 • Organizujte svoj G-Drive,
 • Profesor kao mentor i odeljenjski starešina,
 • Kako se kreiraju testovi i rade ispiti u Savremenoj,
 • Da li moram da poštujem pravila,
 • Upoznavanje sa Google i drugim aplikacijama za realizaciju što kreativnijih časova,
 • Kako treba da izgleda komunikacija sa roditeljima,
 • Interdisciplinarni časovi – kako izgledaju i zašto su važni,
 • Upoznavanje sa predmetima i savremen pristup predavanjima,
 • Razumevanje kritičkog razmišljanja kod adolescenata,
 • Kako igre u nastavi pomažu u razvoju deteta.

Koji su benefiti za učenike i roditelje?

Što su profesori kompetentniji, učenici postižu bolje rezultate, kojima su i njihovi roditelji zadovoljniji.

Drugim rečima, kada profesor sam razume kako funkcioniše škola u kojoj radi, počev od najsitnijeg detalja kao što je, recimo, logovanje na Portal za učenike, preko razumevanja školskog kodeksa ponašanja, do načina na koje može pomoći da učenik što lakše savlada gradivo, onda u komunikaciji između profesora i učenika ne dolazi ni do kakvog nesporazuma koji može stvoriti problem. A roditelj, s druge strane, za svaku nedoumicu može se obratiti profesoru, od kog će uvek dobiti adekvatan i iscrpan odgovor.

Obavezno prisustvo svih profesora

Kako je Savremena gimnazija odlučna da svoje predavače što bolje pripremi za što kvalitetniji rad sa učenicima, prisustvo na svim radionicama je obavezno. Profesori će već od 1. septembra moći u praksi da pokažu šta su sve naučili na ovom stručnom usavršavanju.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.