SAVREMENO OBRAZOVANJE

shlajfna

Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Savremena gimnazija je Future Ready School i zato je kompletna nastava u njoj savremena i okrenuta budućnosti.

Kreativna i interaktivna nastava

Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičke, matematičke, naučne, umetničke, kulturne, tehničke i informatičke kompetencije – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj.

Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.

Motivisani za rad

Visoki standard akademskih zahteva prate kvalifikovani i motivisani profesori, koji posvećuju pažnju obrazovnim potrebama svakog učenika ponaosob. Efektivnom kombinacijom opštih i stručnih znanja, uz praksu na najrazličitijim poljima, motivišemo učenike da svoje znanje primene na najbolji mogući način.

Pored nastavnih predmeta u sastavu zvaničnog i obaveznog programa, učenicima omogućavamo razvoj profesionalnih veština, pre svega stranih jezika i poslovnih veština, pripremajući ih na taj način za budućnost 21. veka.

Razvoj i napredovanje učenika u svakom pogledu

Naš cilj je pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj svakog učenika, u skladu sa njegovim uzrastom, razvojnim potrebama i interesovanjima. Baš zbog toga težimo da u našoj školi razvijamo sposobnosti pronalaženja, analiziranja, primene i saopštavanja informacija, uz vešto i efikasno korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija.

Kroz celokupni proces obrazovanja i vaspitanja, učenici Savremene gimnazije prihvataju znanja, veštine i vrednosne stavove, koji doprinose njihovom razvoju i uspehu, ali i razvoju i uspehu njihovih porodica, zajednice i društva u celini.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.