O ŠKOLI

shlajfna

Savremena gimnazija je ustanova opšteg vaspitnoobrazovnog tipa, koja učenicima pruža najkvalitetnije četvorogodišnje obrazovanje, obezbeđujući im pritom direktnu prohodnost na fakultete tehničkog, prirodno-matematičkog i društveno-humanističkog usmerenja, kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Svesni smo da je u današnje vreme neophodno što svestranije i primenjivije znanje. Interdisciplinarnost je postala imperativ u savremenim visokoobrazovnim institucijama i kompanijama. Zato je u Savremenoj gimnaziji, koja je Future Ready School, krajnji cilj obrazovanja i vaspitanja pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj učenika, u skladu sa njihovim sposobnostima, potrebama i interesovanjima.

ministarstvo logo maliAkreditacija Ministarstva prosvete

Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije br. 022-05-00050 /2010-03, od 14.7.2011. godine, Savremena gimnazija dobila je dozvolu da sprovodi nastavni plan i program za gimnaziju opšteg tipa. Ovaj plan i program neprekidno osvežavamo nastavnim materijalom, kursevima veština za učenike i stručnim usavršavanjem profesora.

Savremena gimnazija se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, među svim akreditovanim osnovnim, srednjim i visokim školama i fakultetima u Srbiji, i to pod brojem 1882.

Takođe, Savremenu gimnaziju možete naći i na mapi sa lokacijama svih obrazovnih institucija u zemlji, koje se nalaze na sajtu Ministarstva, jednostavnim ukucavanjem imena škole – Savremena gimnazija – u pretraživač ispod mape ili pretragom u okviru srednjih škola.

SCANNED DOCUMENT

Cambridge International School akreditacija

Univerzitet u Kembridžu akreditovao je Savremenu gimnaziju, kao Kembridž međunarodnu školu broj EA034. Akreditaciju smo dobili na osnovu strogih kriterijuma za stručnost nastavnog kadra, raznovrsnost nastavnog materijala, opremljenost prostora i sigurnosne mere.

Takođe, pored toga što je Kembridž međunarodna škola, Savremena gimnazija je akreditovana i kao Cambridge Primary School, što znači da je ovlašćena za izvođenje nastave po Kembridž programu, ne samo za učenike srednje škole, već i za učenike na nivou osnovne škole.

SCANNED DOCUMENT
Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2020/21. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.