PREDSEDNIK KOMPANIJE

uvod u kombinovani plan i program

Dr Valentin Kuleto – vizija obrazovanja budućnosti

Prof. dr Valentin Kuleto je predsednik međunarodne kompanije LINKgroup, regionalnog lidera u oblasti osnovnog, srednjeg, visokog i profesionalnog obrazovanja, obrazovanja na daljinu i proizvodnje obrazovnog softvera.

Grupaciju LINK čine obrazovne ustanove: Savremena osnovna škola, četiri srednje škole: International School, Srednja škola za informacione tehnologije, Savremena gimnazija i Allison Academy, visokoškolske ustanove: Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije i Fakultet savremenih umetnosti, kao i LINK Professional Education (ITAcademy, LINK Academy, BusinessAcademy i InternetAcademy). Pored ustanova, u sastavu LINKgroupa nalaze se Institut za moderno obrazovanje, kao i ed-tech kompanija SoftLINK, i više od 40 obrazovnih servisa okupljenih pod jedinstvenim brendom LINKgroup Educational Alliance.

Profesor Valentin Kuleto je magistrirao u oblasti implementacije softverske platforme za učenje na daljinu i doktorirao na istraživanjima adaptabilnog personalizovanog modela sistema za učenje na daljinu.

Angažman dr Kuleta u sferi obrazovanja je usmeren na istraživanje, tehnologiju i razvoj sa ciljem neprekidnog pobolјšanja kvaliteta obrazovanja.

Autor je 16 knjiga, monografija, kao i naučnih i stručnih radova (više od 70) publikovanih u časopisima, zbornicima sa nacionalnih i međunarodnih konferencija i naučnim monografijama međunarodnog značaja.

Revolucija obrazovanja kroz savremeno poslovanje i naučnoistraživački rad

U toku svoje višedecenijske karijere dr Kuleto je upravljao razvojem i implementacijom raznovrsnih edukativnih i softverskih rešenja. Dr Kuleto je uspešno predvodio i realizovao veliki broj korporativnih projekata na polju IT-ja i e-biznisa, ističući se kao njihov idejni začetnik, projektant i lider njihove realizacije.

Uključenost dr Kuleta u oblast obrazovanja je najpre fokusirana na promociju važnosti edukacije, ali i zanimanja inženjera i menadžera kao ključnih karika razvitka ekonomije, industrije i društva kao celine. Njegovi napori su neprestano usmereni ka poboljšanju opšteg kvaliteta obrazovanja, istraživanju, tehnologiji i razvoju.

U fokusu naučnoistraživačkog rada dr Kuleta pretežno se nalaze e-biznis, dizajniranje i primena edukativnih softvera i učenje na daljinu.

Njegova delatnost, vizija i energija svakodnevno redefinišu, razvijaju i unapređuju obrazovanje na način koji odgovara savremenom društvu i potrebama njegovih građana.

Održiv rast kroz kontinuiranu inovaciju

Od samih početaka svog akademskog a zatim i poslovnog puta, dr Valentin Kuleto posvećen je inovacijama i razvoju. Zbog toga zajedno sa svojim zaposlenima, saradnicima i biznis partnerima stalno radi na poboljšanju postojećih usluga, ali i kreiranju novih koje unapređuju poslovanje i podižu ga na viši nivo.

Poštujemo prošlost, ali smo neprekidno usmereni ka budućnosti.

Podrška novim idejama

U modernom vremenu postoji samo jedan zakon: ako ne napreduješ, to znači da nazaduješ. Ne postoji status kvo, niti zadovoljavanje postignutim u ključnim oblastima savremenog života kakvi su obrazovanje i poslovanje. Zbog toga dr Kuleto pruža nesebičnu podršku novim proizvodima i kreativnim idejama.

Klijenti, polaznici, zaposleni, ili bilo ko sa dobrom idejom ili proizvodom, mogu očekivati podršku u realizaciji. Umesto birokratske apatije, kroz sve poslovne poduhvate ohrabruje eksperimentisanje.

Olakšajmo inovacije. Umesto da ih ometamo, omogućimo ih!

Stvaranje društvene vrednosti

Glavne oblasti za koje je dr Kuleto zainteresovan u svom radu, obrazovanje i poslovanje, ključne su za svako društvo. Radeći na unapređenju njihovog kvaliteta na globalnom nivou, teži da doprinese celokupnom društvenom razvoju, vrednostima i napretku. Kroz oblikovanje stručnjaka, povezivanje kompanija sa zaposlenima, različite obrazovne i humanitarne projekte, dr Kuleto je, pre svega kroz LINKgroup, posvećen tome da iza sebe ostavi nasleđe na osnovu koga će menjati budućnost nabolje.

Za promene su potrebne vizije, sposobnost planiranja i delovanja. One ne počinju u kancelarijama, na sastancima ili u fasciklama sa planovima.

Promene počinju u našim glavama.

Usmerenost na ljude

Vrednost kompanije su ljudi. Njihova energija, znanje i posvećenost glavni su razlog dobrih rezultata. Zato je dr Kuleto usredsređen na to da pomogne ljudima da postanu uspešni kroz razvijenu mrežu za treninge, brojne servise za podršku zbog kojih klijenti, partneri i zaposleni postižu neverovatne rezultate.

Izvucimo talentovane ljude iz senke.

Razlika između uspešnih i neuspešnih vođa jeste sposobnost rešavanja problema: uspešni su svesni da sastancima treba da prisustvuju oni koji mogu najviše da pomognu, a ne oni sa najvišim rangom. Princip znanje pre zvanja jedan je od tajni uspešnosti dr Kuleta.

Za uspeh budućih generacija

Realnost u kojoj stasavaju nove generacije značajno se razlikuje od svih prethodnih. Promenio se način na koji uče, uključuju se u svet, stvaraju i dele sa drugima svoja znanja i postignuća.

Kvalitetno obrazovanje je osnov napretka i uspeha pojedinca i društva.

Osnovna ideja s kojom dr Kuleto posluje i stvara jeste da svaki pojedinac koji se opredeli za školovanje u bilo kojoj ustanovi LINKgroupa bude adekvatno pripremljen za uspeh u dinamičnoj atmosferi sutrašnjice.

Više o karijeri dr Valentina Kuleta možete pogledati na njegovom blogu.

Formalno obrazovanje
 • Osnovna škola „Ivan Gundulić”, Beograd
 • Srednja tehnička škola „Petar Drapšin”, Beograd
 • Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirani mašinski inženjer
 • Fakultet za menadžment, Alfa Univerzitet, magistar menadžmenta u obrazovanju
 • Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Alfa Univerzitet, Beograd, doktor nauka – ekonomske nauke
Preduzetnički projekti
Naučni radovi
 1. Kuleto, V., Stefanović, M., Radić, G., & Pokorni, S. [2007]. Obrazovanje na daljinu u Beogradskoj akademiji računarskih nauka. Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM 2007. Beograd, 13–14. jun. Zbornik radova. p. 813–818. COBISS.SR-ID – 222861836. M33
 2. Kuleto, V., Stefanović, M., Radić, G., & Pokorni, S. (2007). Softver za izradu testova za proveru znanja i učenje. 10. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2007. Beograd. 13–14. jun 2007. Zbornik radova. p. 819–824, COBISS.SR-ID – 222861836. M33
 3. Kuleto, V., Radić, G., Pokorni, S., & Kostić, A. [2008]. Informacioni sistem Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije. 11. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2008, 18–19. jun 2008. Zbornik radova. p. 816–820. COBISS.SR-ID – 513007452. M33
 4. Kuleto, V., Radić, G., Pokorni, S., & Kostić, A. [2008]. Softverska platforma za obrazovanje na daljinu (Distance learning system software). INFOTEH-JAHORINA Vol. 7, Ref. E-III-1, p. 464–469, March 2008. ISBN-99938-624-2-8. M33
 5. Kuleto, V., Radić, G., Kostić, A., & Pokorni S., [2008]. Softverski paket za izradu testova za proveru znanja i učenje. INFOTEH-JAHORINA Vol. 7, Ref. E-III-2, p. 470–475, March 2008. ISBN-99938-624-2-8. M33
 6. Kuleto, V., Stokić, M., Bajalica, J., & Pokorni, S. [2009]. Sistem za upravljanje sadržajem Web prezentacije. 12. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2009. Zbornik radova. p. 750–756. ISSN 1451-4966. COBISS.SR-ID – 513778263. M33
 7. Kuleto, V., Pokorni, S., & Bajalica, J. [2009]. The distance learning system. Regionalna konferencija E-Learning in Balkan Academic Institutions: Barriers, Challenges and Opportunities, 25–27. septembar 2009, Niška Banja. Izdavač: Central European Initiative i College of Applied Studies, Vranje, ISBN: 978-86-6027-038-4. p. 10–17. M33
 8. Bradić-Martinović, Al., Kuleto, V., & Džopalić, M. [2009]. Distance learning – in the case of Serbia, Strengthening the educational and scientific collaboration between faculties of economics within V4 and countries of Southeastern Europe, Karvina, 22–23 October 2009. International Visegrad Fund (No. 30810004 – IVF). Acta academica karviniensia: 2/2009: vědecký recenzovaný časopis. – str. 19–31. COBISS.SR-ID – 1024382096. M14
 9. Kuleto, V., Maričić, G., Radić, G., & Pokorni, S. [2009]. Informacioni sistem visokoobrazovne institucije (The information system of a high school). INFOTEH-JAHORINA Vol. 8, Ref. E-II-1, p. 466–470, March 2009. ISBN-99938-624-2-8. M33
 10. Dedić, V., Pokorni, S., Kuleto, V., & Subotić, N. [2010]. Karakteristike polaznika profesionalnog obrazovanja u režimu učenja na daljinu (Some characteristics of professional studies distance learners). INFOTEH-JAHORINA Vol. 9, Ref. E-IV-4, p. 636–639, March 2010. ISBN-99938-624-2-8. COBISS.SR-ID – 1024134890. M33
 11. Kuleto, V., Dedić, V., & Pokorni, S. [2010]. Neka pitanja taksonomije objekata učenja i standardizacije e-učenja. 13. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2010. Zbornik radova. p. 518–524, Beograd, 29–30. jun 2010. ISSN 1451-4966. COBISS.SR-ID – 512134813. M33
 12. Kuleto, V., Dedić, V., Pokorni, S., & Bajalica, J. [2010]. Softverska platforma za obrazovanje na daljinu. Konferencija Elektronsko učenje na putu ka društvu znanja. Beograd, 7–10. oktobar 2010. Zbornik radova. p. 23–28. ISBN: 978-86-912685-3-4. COBISS.SR-ID – 179053580. M63
 13. Kuleto, V., Dedić, V., Pokorni, S., & Bajalica, J. [2010]. Softver za izradu testova za proveru znanja i učenje kao podrška e-učenju. Konferencija Elektronsko učenje na putu ka društvu znanja. Beograd, 7–10. oktobar 2010. Zbornik radova. p. 174–179. ISBN: 978-86-912685-3-4. COBISS.SR-ID – 179053580. M63
 14. Kuleto, V., Pokorni, S., & Dedić, V. [2011]. Jedna realizacija softvera za podršku učenju na daljinu. Info M: Časopis za informacionu tehnologiju i multimedijalne sisteme = Journal of information technology and multimedia systems. ISSN 1451-4397. – vol. 10, br. 38 [2011], p. 37–42. COBISS.SR-ID – 1024135146. M53
 15. Kuleto, V, Pokorni, S., Dedić, V., & Marković, S. [2011]. Analysis of factors influencing perceived quality of e-learning. The Second International Conference on e-Learning (eLearning-2011), 29–30 September 2011, Belgrade. Zbornik radova. p. 12–17. ISBN 978-86-912685-5-8. COBISS.SR-ID – 186347020. M33
 16. Dedić, V., Marković, S., & Kuleto, V. [2012]. Learning Styles and Graphical User Interface: Is there any Preference? New educational review. [2012], vol. 28, br. 2, p. 73–83. M23
 17. Kuleto, V., & Pokorni, S. [2012]. Kvalitet obrazovanja na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije. 15. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2012, Plenary paper, Beograd, 28–29. jun 2012. Zbornik radova. ISBN 978-86-86355-10-2. COBISS.SR-ID – 191715596. M33
 18. Anđelić, S., & Kuleto, V. [2013]. Web Application for Cat Testing of Students. 2013 21ST TELECOMMUNICATIONS FORUM (TELFOR), [2013], p. 861–864. M23
 19. Anđelić, S., Kuleto, V., & Radić, G. [2013]. Interaktivne nastavne metode kao faktor savremenog obrazovanja na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije u Beogradu. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju (2013; Čačak). Zbornik radova. p. 306–314. COBISS.SR-ID – 522771861. M63
 20. Kuleto, V., Miranović, B., & Pokorni, S. [2013]. Ensuring the quality of web-based e-learning materials in LINKgroup and ITS. 4th International Conference Life Cycle Engineering and Management ICDQM 2013, Belgrade, Serbia, 27–28 June. Zbornik radova. p. 40–50. (plenary lecture). ISBN 978-86-86355-14-0, COBISS.SR-ID 199083788. M33
 21. Pokorni, S., Kuleto, V., & Miranović, B. [2013]. Importance of self-evaluation for quality assurance in the e-learning process. The Fourth International Conference on e-Learning (eLearning-2013), 26–27 September 2013, Belgrade. Zbornik radova. p. 46–53. ISBN 978-86-912685-9-6. COBISS.SR-ID – 211170572. M33
 22. Dedić, V., & Kuleto, V. [2014]. E-learning of mathematics guided by principles of transactional analysis. Međunarodna naučna konferencija Uticaj interneta na poslovanje u Srbiji i svetu SINTEZA 2014. Univerzitet Singidunum, Beograd, 25–26. april 2014. Zbornik radova. p. 336–339. doI: 10.15308/SInteZa-2014-336-339. ISBN: 978-86-7912-539-2. COBISS.SR-ID – 207574284. M33
 23. Kuleto, V., Pokorni, S., & Radić, G. [2014]. Određivanje ESPB za predmete studijskog programa. ICDQM-2014, 17. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, 5. međunarodna konferencija Life Cycle Engineering and Management, Zbornik radova, Beograd, 27–28. jun 2014. ISBN 978-86-85355-16-4, COBISS.SR-ID 207635724. M33
 24. Pokorni, S., Kuleto, V., Andjelić, S., Radić, G., Kostić, A., & Simović, V. [2015]. Istraživanje usaglašenosti ESPB i opterećenja studenata, 18th International conference Dependability and Quality Management ICDQM 2015, Prijevor, Srbija, 25–26. jun 2015. Zbornik radova. p. 71–76, ISBN 978-86-86355-18-8, COBISS SR-ID 215642124. M33
 25. Anđelić, S., Ristić B, Kuleto, V., & Ristić, G. [2015]. Obrazovanje stručnih kadrova zasnovano na kompetencijama = Education of professional staff based on needed in the labor market. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju (3; 2015; Čačak). Zbornik radova. p. 11–18. ISBN – 978-86-7776-179-0. COBISS.SR-ID – 217529612. M63
 26. Anđelić, S., Kuleto, V. [2015]. Savremene tendencije u obrazovanju IT stručnjaka. FBIM Transactions Vol. 3 No. 2 pp. 1–8. DOI: 10.12709/fbim.03.03.02.01. M54
 27. Kuleto, V., Subotić, N., & Radivojević, M. [2016]. Modernizing the Public Administration – the Path to Digital Society. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). Vol. 5 Issue 02, February 2016. pp. 7–13. PAPER ID: IJERTV5IS020011. ISSN: 2278-0181. M24
 28. Pokorni, S., Pistić B., & Kuleto V. [2016]. Ishodi učenja u Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije, 19. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2016, 29–30. jun 2016. Zbornik radova. p. 118–122, ISBN 978-86-85355-31-7, COBISS.SR-ID 223991052. M33
 29. Ristić, B., Anđelić, S., Kuleto V., & Radić, G. [2017]. Dualno obrazovanje – dobit na duge staze = Dual education system – the long-run benefit. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo. (2; 2017; Čačak). Zbornik radova. p. 15. COBISS.SR-ID – 524371349. M63
 30. Radić, G., Anđelić, S., Ristić, B., & Valentin, K. [2017]. Integrisanje poslovnih komunikacija u visokoškolskim ustanovama primenom informacionih tehnologija = Integration of business communications in higher education institutions through the use of information technologies. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju (4; 2017; Čačak). Zbornik radova. p. 21–26. COBISS.SR-ID – 49681167. M63
 31. Pokorni, S., Kuleto, V., Radić, G., Anđelić, S., & Ristić, B. [2017]. Proračun ESPB studijskih predmeta = Calculation of ECTS of educational components. Međunarodna DQM konferencija Upravlјanje kvalitetom i pouzdanošću (20; 2017; Prijevor). Zbornik radova = Proceedings. p. 104–109. COBISS.SR-ID – 49755663. M33
 32. Pokorni, S., Kuleto, V., & Ristić, B. [2018]. Primena ishoda učenja u nastavnom procesu = Application of learning outcomes in learning process. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo (3; 2018; Čačak). Zbornik radova. p. 29–34. COBISS.SR-ID – 50349327. M63
 33. Ristić, B., Anđelić, S., & Kuleto, V. [2018]. Private secondary education in Ex-Yu countries and management practice in private secondary schools. MEST Journal, 6(1), 79–89. doi:10.12709/mest.06.06.01.09. M54
 34. Pokorni, S., Anđelić, S., Kuleto, V., & Ristić, B. [2019]. ECTS allocation to educational components, results of primary research conducted at Information technology school – ITS Belgrade regarding information technology and e-business study programs. Platforms for digital leadership monograph, 2019. Faculty of Information Technology and Engineering University Union-Nikola Tesla, Belgrade, Serbia. ISBN 978-86-81400-11-1. COBISS.SR-ID – 276368396. M14 
 35. Kuleto, V., Pavlović, N., Anđelić, S., & Radić G. [2020]. Application of automation of reporting in the analysis of business systems, comparison with alternative elections (cost-benefit) and attitudes of respondents. TRENDS in the development and application of information systems: monograph. Belgrade: University Union – Nikola Tesla, Faculty of Information Technology and Engineering: University Union – Nikola Tesla, Faculty of Business Studies and Law. ISBN 978-86-81400-26-5. COBISS.SR-ID – 27860489. M14
 36. Radić, G., Ristić, B., Anđelić, S., Kuleto, V., & Ilić M. [2020]. E-Learning Experiences of Higher Education Institutions in The Republic of Serbia During Covid-19, Content Analysis and Case Study ITS Belgrade. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA). November 2020, Granada, Spain. p. 8868-8879. ISBN: 978-0-9998551-5-7. M23
 37. Kuleto, V., & Dedić, V. [2021]. Morphological analysis application in higher education. New trends in digital transformation: monograph. Belgrade: University Union – Nikola Tesla, Faculty of Information Technology and Engineering; Faculty of Business Studies and Law. p. 103–121. (prihvaćen za objavu). M14
 38. Kuleto, V., Ilić M., Popović Šević, N., & Hadžić, A. [2021]. Machine learning in the Cloud and business transformation. New trends in digital transformation: monograph. Belgrade: University Union – Nikola Tesla, Faculty of Information Technology and Engineering; Faculty of Business Studies and Law. p. 83–101. (prihvaćen za objavu). M14
 39. Kuleto, V., Ilić, M., Dumangiu, M., Ranković, M., Martins, O. M. D., Păun, D., Mihoreanu, L. Exploring Opportunities and Challenges of Artificial Intelligence and Machine Learning in Higher Education Institutions. Sustainability 2021, 13, 10424. https://doi.org/10.3390/su131810424. M22
 40. Kuleto, V., P., M. I., Stanescu, M., Ranković, M., Šević, N. P., Păun, D., Teodorescu, S. Extended Reality in Higher Education, a Responsible Innovation Approach for Generation Y and Generation Z. Sustainability 2021, 13, 11814. https://doi.org/10.3390/su132111814. M22 
 41. Bucea-Manea-Țoniş, R., Martins, O. M. D., Bucea-Manea-Țoniş, R., Gheorghiță, C., Kuleto, V., Ilić, M. P., Simion, V. E. Blockchain Technology Enhances Sustainable Higher Education. Sustainability 2021, 13, .12347. https://doi.org/10.3390/su132212347. M22
 42. Kuleto, V.; Ilić, M. P.; Šević, N. P.; Ranković, M.; Stojaković, D.; Dobrilović, M. Factors Affecting the Efficiency of Teaching Process in Higher Education in the Republic of Serbia during COVID-19. Sustainability 2021, 13, 12935. https://doi.org/10.3390/su132312935. M22 
 43. Kuleto, V.; Ilić, M; Book Review: AI and developing human intelligence, future learning and educational innovation, John Senior and Éva Gyarmathy. Revija za socijalnu politiku, god. 28, br. 3, str. 429–446, Zagreb 2021. http://www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/article/viewFile/1867/1532. M23
 44. Kuleto V, The Implementation of Extended Reality in Higher Education, Examining Students’ Awareness. Big Data driven Smart Economy, ICESBA 2021, Rumunija. www.icesba.eu, Book of Abstracts. M31 
 45. Kuleto, V., Ilić, M., Hadžić, A., & Raketić, K. [2021]. The Implementation of Extended Reality in Higher Education, Examining Students’ Awareness. Annals of Spiru Haret University. Economic Series, 21(4), 211–225, doi: https://doi.org/10.26458/21411. M23 (vrednovanje)
 46. Kuleto, V., Bucea-Manea-Țoniş, R., Bucea-Manea-Țoniş, R., Ilić, M. P., Martins, O. M. D., Ranković, M.; Coelho, A.S. The Potential of Blockchain Technology in Higher Education as Perceived by Students in Serbia, Romania, and Portugal. Sustainability 2022, 14, 749. https://doi.org/10.3390/su14020749. M22
 47. Application of Artificial Intelligence and Machine Learning in Higher Education, Available Platforms and Examining Students’ Awareness / Valentin Kuleto, Milena Ilić, Velimir Dedić, Katarina Raketić // EdTech Journal. – Vol. 1, No. 1 (2021), p. 24–28. (ISSN 2812-8753). DOI: https://doi.org/10.18485/edtech.2021.1.1.2
 48. Bucea-Manea-Țoniş, R., Kuleto, V., Gudei, S. C. D., Lianu, C., Lianu, C., Ilić, M. P., Păun, D. Artificial Intelligence Potential in Higher Education Institutions Enhanced Learning Environment in Romania and Serbia. Sustainability 2022, 14, 5842. https://doi.org/10.3390/su14105842. M22
 49. Kuleto, V., Ilić, M. [2022]. Book Review: Evgueni Vinogradov, Birgit Leick, Djamchid Assadi (Eds.): Digital Entrepreneurship and the Sharing Economy. http://www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/article/viewFile/1900/1552. M23
 50. Kanazir, S., Kuleto, V., Popović Šević, N., Ilić, M., Vuković, V., Panić, M. [2022]. Unity of Experience in Digital Marketing Paper: The Example of the Gaming Company Fnatic. Zooming Innovation in Consumer Technologies Conference (ZINC). M33
 51. Kuleto, V., Ilić, M., Bucea-Manea-Țoniş, R., Živanović, Z., Păun, D. [2022]. Working activity composition for K–12 Teachers in LINK Educational Alliance, Exploratory research regarding observed Teacher workload and projected distribution. XVIII International May conference on strategic management, IMCSM 2022. http://media.sjm06.com/2022/05/Book_of_Abstracts_IMCSM22.pdf. M33
 52. Kuleto, V., Ilić, M., Stojanović, N., Dinu, D., Minhoreanu, L. [2022]. ERASMUS+ projects in Serbian educational institutions: LINK Educational Alliance case study. XVIII International May conference on strategic management, IMCSM 2022. http://media.sjm06.com/2022/05/Book_of_Abstracts_IMCSM22.pdf. M33
 53. Kuleto, V., Ilic, M., Bucea-Manea-Țoniş, R., Živanović, Z., Păun, D. [2022]. K–12 Modern schools in Serbia: Exploratory research regarding genuine knowledge and perception of AI-based opportunities and challenges in Education. Journal of Economic Development, Environment and People Volume 11, Issue 2, 2022. pp. 5–16. Available at: http://ojs.spiruharet.ro/index.php/jedep/article/view/762/pdf. M23 (Erih+)
 54. Pokorni S., Kuleto V., (2022). Application of learning outcomes in the teaching process in higher education at ITS. // EdTech Journal. – Vol. 2, No. 1 [2022], p. 38–48. (ISSN 2812-8753). doi: https://doi.org/10.18485/edtech.2022.2.1.3UDC:378.014.5(497.11) UDC:378.014.5(497.11). M54
 55. Kuleto V., Paun D., (2022). New Perspectives on Virtual and Augmented Reality: Finding New Ways to Teach in a Transformed Learning Environment, Edited by LindaDaniela, Routledge, 2020, Book Review. // EdTech Journal. – Vol. 2, No. 1 [2022], p. 81–88. (ISSN 2812-8753). DOI: https://doi.org/10.18485/edtech.2022.2.1.6 UDC: 004.946 Linda D. (049.32). M54
 56. Kuleto, V.; Ilić, M. P.; Bucea-Manea-Țoniş, R.; Ciocodeică, D. F.; Mihălcescu, H.; Mindrescu, V. The Attitudes of K–12 Schools’ Teachers in Serbia towards the Potential of Artificial Intelligence. Sustainability 2022, 14, 8636. https://doi.org/10.3390/su14148636. M22
 57. Bucea-Manea-Țoniş, R., Kuleto, V., Beteringhe, A., Ilić, M., & Plojović, Š. [2022]. A FUNCTIONAL APPROACH TO NATURAL LANGUAGE. Journal of Economic Development, Environment and People, 11(3), 36–44. doi:http://dx.doi.org/10.26458/jedep.v11i3.773. M23 (Erih+)
 58. Kuleto, V.; Plojović, Š. A.; Beteringhe, A.; Ilić, M. P. Securing Big Data for Knowledge Management into a Circular Economy. Sustainability 2022, 14, 14851. https://doi.org/10.3390/su142214851. M22
 59. Simović, A.; Lutovac-Banduka, M.; Lekić, S.; Kuleto, V. Smart Visualization of Medical Images as a Tool in the Function of Education in Neuroradiology. Diagnostics 2022, 12, 3208. https://doi.org/10.3390/diagnostics12123208. M22
 60. Anđelić, S., Dragović, N., Radić, G., Kuleto, V., Dedić, V. (2022). Knowledge assessment through the application of computer adaptive testing in response to modern tendencies in education. Proceedings: XI International conference on social and technological development, STED 2022. Trebinje, 2–5 June 2022 (plenary lecture), ISSN 2303-498X, ISBN 978-99955-40-63-0, COBISS.RS-ID 137066753, pp. 13–19, Dostupno na: https://stedconference.com/index.php/proceedings/ za 2022. godinu. M33
 61. Robots in Future-Ready Schools. Case Study: Robot Pepper at Primary School Savremena / Valentin Kuleto, Milena Ilić, Maja Babić, Zorana Bodiroga, Andrijana Mladenović // EdTech Journal. – Vol. 2, No. 2 (2022), p. 68–72. (ISSN 2812-8753). M54
 62. Overview: Open Access Databases and Repositories / Valentin Kuleto // EdTech Journal. – Vol. 2, No. 2 (2022), p. 86–86. (ISSN 2812-8753). M54
 63. Kuleto, V., Mihoreanu, L., Dinu, D. G., Ilić, M. P., Păun, D. (2023). Artificial Intelligence, Machine Learning and Extended Reality: Potential Problem Solvers for Higher Education Issues. In: Geroimenko, V. (eds) Augmented Reality and Artificial Intelligence. Springer Series on Cultural Computing. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27166-3_7. M12
 64. Kuleto, V., Paun, D., (2022). New Perspectives on Virtual and Augmented Reality: Finding New Ways to Teach in a Transformed Learning Environment, Edited by Linda Daniela, Routledge, 2020, Book Review. // EdTech Journal. – Vol. 2, No. 1 [2022], p. 81–88. (ISSN 2812-8753). DOI: https://doi.org/10.18485/edtech.2022.2.1.6 UDC: 004.946 Linda D. (049.32). M54
 65. Kuleto, V., Ilić, M. P., Bucea-Manea-Țoniş, R., Ciocodeică, D. F., Mihălcescu, H., Mindrescu, V. The Attitudes of K–12 Schools’ Teachers in Serbia towards the Potential of Artificial Intelligence. Sustainability 2022, 14, 8636. https://doi.org/10.3390/su14148636. M22
 66. Kuleto, V., Plojović, Š., & Bucea Manea Tonis, R. (2023). Digital Innovation and Transformation to Business Ecosystem.  In V. Kuleto (Ed.), Book of Extended Abstracts, LINK IT & EdTech23 International Scientific Conference (p. [13-16]). Faculty of Contemporary Arts Belgrade, Information Technology School, Institute for Contemporary Education. ISBN-978-86-87175-19-8. M33
 67. Kuleto, V., Stojaković, D., & Vulić, M. (2023). Digital Innovation and Sustainable Development of Organizations: A Comprehensive Study.  In V. Kuleto (Ed.), Book of Extended Abstracts, LINK IT & EdTech23 International Scientific Conference (p. [17-20]). Faculty of Contemporary Arts Belgrade, Information Technology School, Institute for Contemporary Education. ISBN-978-86-87175-19-8. M33
 68. Kuleto, V., Stojaković, D., Plojović, Š., & Mihoreanu, L. (2023). Digital Transformation and Ethics: Navigating the Challenges and Opportunities in the Digital Age.  In V. Kuleto (Ed.), Book of Extended Abstracts, LINK IT & EdTech23 International Scientific Conference (p. [21-24]). Faculty of Contemporary Arts Belgrade, Information Technology School, Institute for Contemporary Education. ISBN-978-86-87175-19-8. M33
 69. Kuleto, V. (2023). Privacy and Ethics in Web Analytics: Balancing User Data and Ethical Considerations. International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM), 8(4), 24-30. www.ijbmm.com.
Knjige
 1. Kuleto, V., Dedić, V., [2014]. E-Learning = E-učenje: razvoj, tehnologija, budućnost. Beograd: LINKgroup. ISBN – 978-86-88841-02-3. COBISS.SR-ID – 204137484.
 2. Kuleto, V., Varagić, D., [2015]. Kako do posla u 21. veku + 444 saveta za uspešnu karijeru, 1. izdanje, Beograd: LINKgroup, ISBN – 978-86-88841-05-4, COBISS.SR-ID – 218137612.
 3. Kuleto, V., Varagić, D., [2016]. Kako do posla u 21. veku + 444 saveta za uspešnu karijeru, 2. izdanje, Beograd: LINKgroup, ISBN – 978-86-88841-05-4, COBISS.SR-ID – 303876615.
 4. Kuleto, V., Ilić, M., Stojaković, D., [2021]. Upravljanje projektima. Beograd: Fakultet savremenih umetnosti. ISBN 978-86-87175-08-2, COBISS.SR-ID – 43156233.
 5. Ilić, M., Kuleto, V., Pokorni, S. [2022]. Vodič u naučni rad, priručnik. Beograd: Institut za moderno obrazovanje. ISBN – 978-86-82474-00-5. COBISS.SR-ID – 71925513
 6. Kuleto, V., Ilić, M., Stojaković, D., [2023]. Upravljanje projektima – praktikum. Beograd: Fakultet savremenih umetnosti. ISBN – 978-86-87175-12-9. 
 7. Kuleto, V., Ilić, M. [2023]. EdTech TRENDS: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR K–12 AND HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, Faculty of Contemporary Arts, Belgrade, ISBN – 978-86-87175-13-6.
 8. Kuleto, V.. [2023]. Employer Branding, Workbook, Faculty of Contemporary Arts, Belgrade, ISBN –ISBN-978-86-87175-22-8.
 9. V. Kuleto (Ed.), Book of Extended Abstracts, LINK IT & EdTech23 International Scientific Conference.  Faculty of Contemporary Arts Belgrade, Information Technology School, Institute for Contemporary Education. ISBN-978-86-87175-19-8.
 10. V. Kuleto (Ed.), Book of Proceedings, INK IT & EdTech International Conference, Faculty of Contemporary Arts Belgrade, Information Technology School, Institute for Contemporary Education.  ISBN-978-86-87175-20-4.
 11. Kuleto, V. [2023]. Cultural Heritage, Textbook, Faculty of Contemporary Arts, Belgrade, ISBN –ISBN 978-86-87175-24-2.
 12. Kuleto, V. & Anić, I. (2023). Kreativno rešavanje problema, praktikum, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS, Beograd, 978-86-89007-48-0.
 13. Kuleto, V.  (2023). Human Resource Management, Workbook. Fakultet savremenih umetnosti u Beogradu. ISBN 978-86-87175-26-6
 14. Grupa autora (2023). “Završni rad, specijalističke strukovne studije – praktikum”. Urednik: Prof. dr Valentin Kuleto. Beograd: Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije. ISBN ISBN 978-86-89007-53-4.    
 15. Grupa autora (2023). “Završni rad, master strukovne studije – praktikum”. Urednik: Prof. dr Valentin Kuleto. Beograd: Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije. ISBN 978-86-89007-51-0.    
 16. Grupa autora (2023). “Završni rad, osnovne strukovne studije – praktikum”. Urednik: Prof. dr Valentin Kuleto. Beograd: Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije. ISBN 978-86-89007-50-3.    
 17. Kuleto, V. (2023). Contemporary education, Beograd: Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije.  ISBN 978-86-89007-58-9.
 18. Kuleto, V. (2023). Vodič u svet rada: saveti za diplomce i oni koji su na početku (nove) karijere. ISBN 978-86-89007-62-6  
 19. Kuleto, V.  (2023). Uspešan na radnom mestu. Fakultet savremenih umetnosti u Beogradu. ISBN 978-86-87175-31-0.
Magistarska teza M71
 • Kuleto, V. (2009). Razvoj i implementacija softverske platforme za učenje na daljinu. Fakultet za menadžment, Univerzitet Alfa, magistar menadžmenta u obrazovanju.
Doktorska teza M72
 • Kuleto, V. (2010). Adaptibilni personalizovani model sistema za učenje na daljinu. Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet Alfa, doktor ekonomskih nauka.
Naučni projekti
 • FI PMP/IT/0918-0419 [2019].
 • FITI/IT/M-0110/20-05/2021 [2021].
Uređivanje naučnih časopisa
Recenzije naučnih i stručnih časopisa
 • IEEE Access, izdavač: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2021–
 • International Journal of Human–Computer Interaction, Taylor & Francis, 2023–
 • Sustainability (ISSN 2071-1050), 2023-
 • Electronics (WOS) 2023–
 • Asia Pacific Education Review (Springer), 2023–
Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.