DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER

uvod u kombinovani plan i program

Društveno-jezički smer Savremene gimnazije je pravi izbor za sve učenike koji žele da nakon srednje škole studiraju na fakultetima iz oblasti društveno-humanističkih nauka kao što su pravo, političke nauke, novinarstvo, sociologija, istorija, književnost, jezici i druge srodne oblasti.

Ako vaše dete pokazuje interesovanje za književnost, istoriju, psihologiju, novinarstvo ili strane jezike, onda je upis na društveno-jezički smer Savremene gimnazije pravi izbor.

Znanja koje učenici stiču tokom školovanja na ovom smeru su od neprocenjivog značaja ne samo za njihovo dalje školovanje, već i za razvoj opšte kulture, širine njihovih interesovanja i razmišljanja.

Idealan spoj društveno-humanističkih i prirodnih predmeta

Cilj obrazovanja i vaspitanja u gimnaziji društveno-jezičkog smera je da se putem sticanja funkcionalnih znanja, ovladavanja veštinama, formiranja stavova i vrednosti u okviru nastavnih predmeta obezbedi pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj učenika u skladu sa njihovim sposobnostima, potrebama, interesovanjima, kao i unapređenje jezičke, matematičke, naučne, umetničke, kulturne, tehničke i informatičke pismenosti, što je neophodno za nastavak obrazovanja i profesionalni razvoj svakog učenika.

Društveno-jezički smer u Savremenoj gimnaziji stavlja naglasak na društvene i humanističke predmete, ali u isto vreme uključuje nezanemarljiv udeo prirodnih nauka, pa učenici na ovom smeru stiču širok spektar praktičnih znanja i iz matematike, informatike, fizike, biologije i hemije, dok izučavanje izbornih predmeta kroz projektnu i interdisciplinarnu nastavu doprinosi boljem uspehu, temeljnijem razumevanju i saznanju.

U dinamičnom okruženju učenici društveno-jezičkog smera posebnu pažnju posvećuju proširivanju znanja iz srpskog jezika i književnosti, usavršavanju stranih jezika, proučavanju psihologije, filozofije, sociologije, istorije, geografije i umetnosti, i na taj način stiču funkcionalna znanja i veštine koje će ih učiniti uspešnim studentima domaćih i inostranih univerziteta.

Znanja i veštine koje učenici društveno-jezičkog smera stiču u Savremenoj gimnaziji im omogućava uspešan nastavak školovanja na visokoškolskim ustanovama zahvaljujući fokusu na inventivnost, svestranost i razvoj kritičkog mišljenja, kao i preduzetničkih veština i ekonomiju, kako bi u budućnosti mogli ne samo da kreiraju, već i da realizuju svoje ideje.

Društveno-jezički smer za mlade lidere budućnosti

Izučavanje društvenih nauka omogućava učenicima da bolje razumeju svet u kome žive kako bi mogli da donose odluke o stvarima koje su važne za njih. Izučavanjem društvenih nauka u srednjoškolskom uzrastu kod učenika se razvija radoznalost, ličnost i želja da učenjem koje prevazilazi ustaljene okvire.

Stavljanje društvenih nauka u fokus obrazovanja povezuje mlade ljude sa realnim svetom. U savremenom svetu mladi moraju biti spremni da komuniciraju sa ljudima različitih kultura i jezika, a ovaj smer ih priprema upravo za to. Razumevanje istorije i kulturnog nasleđa, podsticanje kreativnosti i otvorenosti, kao i razvoj kritičkog mišljenja pomažu učenicima da stečena znanja primene u životu i postanu aktivni učesnici u modernom društvu.

Ova komplementarna i savremena znanja i veštine učenicima društveno-jezičkog smera Savremene gimnazije omogućavaju da uspešno zauzmu svoja mesta na fakultetima društvenog i jezičkog usmerenja u Srbiji i inostranstvu, ali i na fakultetima iz oblasti prirodno-tehničkih nauka, kao i da aktivno kreiraju i oblikuju svoju budućnost. 

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.