Pravilnici Savremene gimnazije

Rad Savremene gimnazije počiva kako na međusobnoj saradnji učenika, roditelja i zaposlenih škole tako i na pravilima i kodeksima koje propisuje Gimnazija. Pravilnici se uspostavljaju kako bi učenicima, ali i profesorima i ostalom školskom osoblju obezbedili sigurnu i zdravu sredinu za učenje i rad.

U pravilnicima su tačno navedene procedure ponašanja i realizovanja aktivnosti, a učenici i zaposleni imaju obavezu da ih poštuju, u skladu sa ugovorom o školovanju, odnosno ugovorom o zaposlenju. Savremena gimnazija je, kao i do sada, uvek tu da razjasni sve nedoumice i odgovori na pitanja u vezi sa pravilima i procedurama.

U nastavku su svi pravilnici koje uspostavlja Savremena gimnazija a sa njima bi, pored članova Gimnazije, trebalo da budu upoznati i roditelji učenika, kako bi mogli na najbolji način da doprinesu funkcionisanju škole.

Statut Savremene gimnazije, 6. mart 2024 »

Pravilnik o ponašanju, 6. mart 2024 »

Pravilnik o upisu, prijemnom ispitu i planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku u Savremenoj gimnaziji, 9.april 2024»

Program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, april 2016 »

Program o načinu i postupku konkurisanja i ostvarivanja prava učenika na umanjenje školarine Savremene gimnazije, april 2019 »

Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu i postupku konkurisanja i ostvarivanja prava učenika na umanjenje školarine SG, jun 2018 »

Pravilnik o polaganju Kembridž ispita, oktobar 2018 »

Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika za vreme obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje Savremena gimnazija, 2023 »

Pravilnik o vanrednom školovanju, 2024 »

Pravilnik o ocenjivanju i sprovođenju ispita za redovne i vanredne učenike, 2024. »

Pravilnik o načinu regulisanja izostanaka učenika, mart 2018 »

Poslovnik o radu Saveta roditelja, 2023 »

Poslovnik o radu školskog odbora, 2023 »

Poslovnik o radu nastavničkog veća, 2023 »

Pravilnik o Kombinovanom programu, 2021 »

Priručnik za roditelje, Kombinovani program »

Konkurs za ostvarenje prava na umanjenje školarine u Savremenoj gimnaziji za školsku 2022/2023. godinu »

Plan mera - Rodna ravnopravnost 2022/23. godina

Izvod iz godišnjeg plana rada škole za školsku 2023/24. – Plan mera za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti

Politika zaštite podataka o ličnosti »

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.