KURSEVI VEŠTINA

shlajfna

Copy-of-učenik-3Pored brojnih sekcija i radionica u kojima možeš da razvijaš svoje talente, u  Savremenoj gimnaziji možeš da pohađaš i različite kurseve veština. Osmislili smo ih kako bismo ti preneli praktična znanja za snalaženje u današnjem poslovnom svetu. Svaka veština kojom na ovaj način ovladaš pomoći će ti da se bolje usmeriš i kasnije lakše opredeliš za zanimanje koje odgovara tvojim sklonostima, željama i načinu učenja.

  • Veštine prezentacije

Na ovom kursu naučićeš kako da najbolje prezentuješ svoj rad i zainteresuješ svoju publiku. Ovladaćeš tehnikama govora, pokreta, pravljenjem PowerPoint prezentacija i drugim „trikovima”, koji će tvoju ideju plasirati bolje od ostalih.

  • Veštine verbalne i neverbalne komunikacije

U dobroj komunikaciji je ključ svakog uspeha. Naučićeš kako pravilno i uspešno da iznosiš svoje ideje, razgovaraš sa kolegama, porodicom i, uopšte, sa svim ljudima sa kojima dolaziš u kontakt. Saznaćeš kako da protumačiš nečiji govor tela i otkriješ šta tvoj sagovornik zaista misli. Ukratko – bolje ćeš upoznati i sebe i druge.

  • Veštine pisane komunikacije

Na ovom kursu naučićeš najbitniji segment modernog poslovanja – kako da se pravilno pisano izraziš i svaku poruku jasno i koncizno preneseš na papir.

  • Veštine učešća i vođenja u timskom radu

Naučićemo te veštini koju svaki poslodavac zahteva od zaposlenih – kako da radiš timski. Samo naizgled deluje jednostavno raditi sa grupom potpuno različitih ljudi, ali timski rad zapravo zahteva napore, želju, volju i neophodno znanje za saradnju sa članovima tima.

  • Veštine racionalnog i efikasnog planiranja

Dobro planiranje je pola obavljenog zadatka. Saznaćeš kako se pravilno upravlja planovima i ciljevima i tako postižu najbolji rezultati.

  • Veštine upravljanja vremenom

Naučićeš kako da u najkraćem mogućem roku ispuniš što veći broj zadataka.

  • Veštine odlučivanja

Podučićemo te kako da pravovremeno donosiš ispravne odluke, kao i da prepoznaješ i izbegneš tipične greške u odlučivanju.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.